ร่มเงาแห่งครู

๓๐ กันยายน วันเกษียณคุณครู

 

          ในวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๓ นี้เป็นวันครบรอบเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ หลายท่าน ผู้เขียนจึงแต่งโคลงสี่สุภาพนี้ขึ้น เพื่อสรรเสริญพระคุณท่านที่ได้เสียสละเพื่อลูกศิษย์และงานราชการมาครบ  ๖๐ ปี   ความดีงามทั้งหลายพึงประกาศให้โลกได้จารึกสืบไป

 ร่มเงาแห่งครู 

                                  เย็นชื่นเงาแห่งไม้        ร่มใบ

                        กระจายโอบกิ่งให้                  แผ่กว้าง

                        โลกเขียวขจีใจ                      รื่นสุข

                        เช่นครูปั้นหมั่นสร้าง               ศิษย์ล้วน  สดุดีฯ

                                  รากธรรมยึดแน่นไว้     มั่นคง

                        แดนไทยธรรมดำรง              เด่นค่า

                        พรหมวิหารซื่อตรง               เนียนนุ่ม   แลพ่อ

                        ศิษย์เลิศทุกถิ่นหล้า                แซ่ซ้อง   สรรเสริญฯ

                                  เมล็ดพันธ์แพร่แล้ว      ลือไกล

                        เกียรติคุณก้องไป                  หกฟ้า

                        มอบวิชาฝึกใฝ่                     ฝังจิต

                        เหล่าศิษย์ต้นอ่อนกล้า             เก่งแท้    ไทยขยาย ฯ

                                  วันเกษียณส่งแก้ว        ครูไทย

                        จงสว่างสดใส                      แจ่มจ้า

                        เกราะเพชรคุ้มเภทภัย             ป้องปก  ท่านแฮ

                        อายุยืนยิ่งฟ้า                       แผ่นพื้น  ดินหาย  ฯ

                                                                     สันติสุข

                                                               ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓                            

                       

                                 

 

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลีลาลิขิตความเห็น (3)

สวัสดีค่ะ

อีกไม่กี่ปี ก็จะถึงวันนี้ของครูอ้อย

ขอบคุณมากค่ะ

โคลงนี้แต่งไว้ลงในวารสารฉบับเกษียณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2 ครับ

ขอบคุณพี่อ้อยที่เยี่ยมชมครับ