มาฝึกพิมพ์สัมผัสให้คล่องกันดีกว่า

 

 

เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการบรรลุ ในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Learning objective)        

เป้าหมายทั่วไป: สามารถพิมพ์งานได้โดยใช้การพิมพ์สัมผัส

เป้าหมายเฉพาะ: สามารถพิมสัมผัสโดยไม่ต้องดูแป้นพิมพ์และฝึกความเร็วในการพิมพ์ให้ได้ในเวลาที่กำหนด

ทำไมเป้าหมายดังกล่าวจึงสำคัญ: การเรียนในปัจจุบันได้มีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอน  ทำให้ผู้เรียนต้องฝึกฝนการการพิมพ์ให้คล่อง  เพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการเรียนรู้ (Leaning process )

การเรียนรู้ด้วนตนเอง: ทางอินเตอร์เน็ตโดยดาวน์โหลดโปรแกรมพิมพ์สัมผัสมาฝึกฝนและเล่นเกมส์ฝึกพิมพ์

การเรียนรู้จากบุคคลอื่น: เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากผู้ที่มีความสามารถในการพิมพ์เร็ว

สื่อในการเรียนรู้ที่จะใช้: Internet,โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดและหนังสือฝึกพิมพ์เร็ว

ประสบการณ์เรียนรู้ที่จะมี: ทำให้เกิดความชำนาญในการพิมพ์

 

วิธีการพิสูจน์ว่าตนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้แล้ว(How to know you have achieved the objective )

วิธีบอกกับตนเองว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว: สามารถพิมพ์สัมผัสได้คล่องโดยไม่ต้องดูแป้นพิมพ์

วิธีบอกกับผู้อื่นว่าตนเองบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว:  สามารถพิมพ์สัมผัสได้คล่องและภายในเวลาที่กำหนด

 

 

 

ภาคผนวก

http://www.did.co.th/SmartLearning/Flash/content14.aspx

http://www.thaiedu.net/typing/

http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSqZquglZyo9

http://www.savetocom.com/index.php?topic=3413.0