สรุปทฤษฎีภาวะผู้นำ (Leadership Theories)

สรุปทฤษฎีภาวะผู้นำ (Leadership Theories)

                  สรุปทฤษฎีภาวะผู้นำ  (Leadership  Theories)

                สมัยโบราณมนุษย์มีความเชื่อว่า  การเป็นผู้นำเป็นเรื่องของความสามารถ       ที่เกิดขึ้นเฉพาะตระกูล  หรือเฉพาะบุคคลและสืบเชื้อสายกันได้  บุคลิกและลักษณะของการเป็นผู้นำ  เป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดและเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว  สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  ผู้ที่เกิดในตระกูลของผู้นำย่อมจะต้องมีลักษณะผู้นำด้วย

                แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมีการศึกษาและรวบรวม ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ  โดยแบ่งตามระยะการพัฒนา  ดังนี้

  1. ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นำ  ระยะแรกของการศึกษา  ค.ศ.  19303-1940แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ ( Greatman  Theory  of  Leadership)  ของกรีกและโรมันโบราณมีความเชื่อว่า  ภาวะผู้นำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือโดยกำเนิด  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้  ลักษณะผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจะ ประกอบด้วย  ความเฉลียวฉลาด  มีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้นำและต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้วย
  2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ  เป็นการพัฒนาช่วงในปี ค.ศ. 1940-1960  แนวคิดหลักของทฤษฎีคือให้มองในสิ่งที่ผู้นำปฏิบัติ  และชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้นำและผู้ตามต่างอิทธิพลซึ่งกันและกัน
  3. ทฤษฎีตามสถานการณ์  เป็นทฤษฎีที่นำปัจจัยสิ่งแวดล้อมของผู้นำมาพิจารณาว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้บริหาร  ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม  ทฤษฎีของ  Fiedler ภาวะผู้นำ   ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์   ถ้าสัมพันธภาพของผู้นำและผู้ตามดี  และมีโครงสร้างของงานชัดเจน  ผู้นำจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
  4. ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป  จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศดังนั้นวิธีจะทำให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จสูงสุด  คือผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง  เบิร์นส์ (Burns) ได้เสนอความเป็นผู้นำแนวใหม่  เรียกว่า  ความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูปการแสดงความเป็นผู้นำที่มีประสิทธภาพคือการแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นำในเชิงปฏิรูป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณรงศักดิ์ ภาวะผู้นำ อุบลหนองบัว 1

คำสำคัญ (Tags)#สรุปทฤษฎีภาวะผู้นำ (leadership theories)

หมายเลขบันทึก: 384487, เขียน: 13 Aug 2010 @ 15:38 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 08:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)