วันที่ 14  สิงหาคม  2549 เราและคณะผู้ร่วมอุดมการณ์ กำหนดจัดการอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ สพท.ลบ.1 เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในการสร้างและใช้ Blog จำได้ว่าในการอบรมที่ผ่านมาพออบรมได้ครึ่งวัน ยังไม่ทันได้ทำงาน Net ก็ร่ม  ครั้งนี้ก็เสียวอยู่ แต่อย่างไรก็ตามยังคงยึดคำสอนของหลวงพ่อพระพุทธวรญาณเสมอว่า "ทำดีกว่าไม่ทำ  ถ้าเราไม่ทำใครจะทำ"