คลิปวีดีโอ การสร้างศิลปะเคลื่อนไหวด้วย GSP ง่ายๆแต่สวยงามมาก ดูตัวอย่างด้านล่าง


gsp.gif?1352856652" border="0" />