คลิปวีดีโอ การสร้างศิลปะเคลื่อนไหวด้วย GSP ง่ายๆแต่สวยงามมาก ดูตัวอย่างด้านล่าง