แปล Temporary Passport ในการแจ้งเกิดลูก ณ เทศบาลนครภูเก็ต – ด.ญ.พรพนา


แต่เมื่อแปลออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งการเกิดกับใช้รายละเอียดในเอกสารเพียงแค่ชื่อที่ได้รับการแปลมาแล้ว ไม่ได้ใช้รายละเอียดอย่างใดเลย เหมือนดังกลับว่าเจ้าหน้าที่มีความบกพร่องในเรื่องการอ่านชื่อภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก จึงไม่สามารถที่จะอ่านได้ต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อน

ที่เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้การแจ้งเกิดลูกของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ต้องมีการแปลหนังสือเดินทาง ( Temporary Passport ) เป็นภาษาไทยเสียก่อน จึงจะสามารถแจ้งเกิดได้ 

แต่เมื่อแปลออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งการเกิดกับใช้รายละเอียดในเอกสารเพียงแค่ชื่อที่ได้รับการแปลมาแล้ว ไม่ได้ใช้รายละเอียดอย่างใดเลย เหมือนดังกลับว่าเจ้าหน้าที่มีความบกพร่องในเรื่องการอ่านชื่อภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก จึงไม่สามารถที่จะอ่านได้ต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อน

หากเจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์จากเอกสารการแปลเพียงแค่ชื่อ น่าจะมีการพิจารณาให้ไปปฏิบัติงานอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษจะดีไหม จะได้ไม่เป็นการสร้างภาระเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้[1] และไม่ต้องทำให้แรงงานต่างด้าวต้องไปเสียค่าแปลเอกสารในอัตราปกติ ๔๕๐ บาท ซึ่งตามกฎหมายหากแจ้งการเกิดภายในกำหนดไม่ต้องเสียสตางค์อะไรเลย

มันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะต้องให้มีการแปลเอกสารดังกล่าว เพราะการแปลนั้นก็มิได้ทำไปตามระเบียบกระทรวงต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ ข้อ ๖ ข้อ ๗

เมื่อใช้เอกสารที่แปลจากบริษัทเอกชนก็ปรากฏว่าแม้แต่สถานที่ออกเอกสารซึ่งคนทั้งประเทศรู้ว่ามีเพียง ๓ แห่ง คือเกาะสอง เมียวดี และท่าขี้เหล็ก บริษัทดังกล่าวยังแปลสถานที่ออกเอกสารคือ Kawthoung เป็นภาษาไทยว่าเกาตุง ซึ่งไม่ถูกต้อง แปลออกมาแล้วชวนให้คิดว่าเป็นเมืองหนึ่งในประเทศจีน  ทั้ง ๆ ที่ชื่อที่คนไทยเรียกกันคือ “เกาะสอง”

 

เมื่อดูตามสูติบัตร ท.ร.3 ของเด็กหญิงพรพนา ในช่องบิดา เจ้าหน้าที่ใช้เพียงชื่อ “นายเต็ง อัง หรือโย” เท่านั้น ไม่ได้ใส่คำแปลสถานที่เกิดของบิดาตามที่ให้ไปแปลมาว่า “มูดอน” ลงไป นี่ยังไม่นับว่าหากให้คนพม่าด้วยกันอ่านชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ได้อ่าน THEIN AUNG (a) Yo ว่าเต็ง อัง หรือโย แต่อ่านว่า เต็น อ่าว หรือโย

ให้เกิดความสงสัยว่าหากเป็นชาวต่างชาติสัญชาติอื่นเจ้าหน้าที่จะเรียกให้มีการแปลหนังสือเดินทางหรือไม่ หรือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเท่านั้น 

เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลนครภูเก็ตรับเอกสารการแปลอย่างนี้ ผมก็นำชุดคำศัพท์เมืองพม่าแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย มาเผยแพร่แล้วให้ใครแปลก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทแปลให้เสียสตางค์ โดยให้ถูกต้องที่สุดก็ถามพ่อหรือแม่ของเด็กว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษของคุณ อ่านออกเสียงว่าอย่างไร เป็นอันจบกระบวนความ

 

เมืองในประเทศพม่า 7 รัฐ 7 มณฑล

1. Kachin State       รัฐกะฉิ่น

1.1. Myitkyina            มิจจีนา

1.2. Bhamo                พะมอ

1.3. Putao                 ปูตาโอ

 

2. Kayah State        รัฐกะยา 

2.1. Loikaw               ลอยกอ

2.2. Bawlakhe           บอลาแค

 

3. Kayin State        รัฐกะเหรี่ยง 

3.1. Pha-an              พะอัง

3.2. Kawkareit          เกาะกริก         

3.3. Myawady          เมียวดี

 

4. Chin State         รัฐฉิ่น 

4.1. Mindat             มิงดัต

4.2. Falam              ฟะลัม

4.3. Haka               ฮาคา

 

5. Mon State        รัฐมอญ 

5.1. Mawlamyine     เมาะละแหม่ง[2]

5.2. Thaton            ท่าตอน

5.3. Mudon            มุโดง[3]

 

6. Raknine State       รัฐยะไข่ 

6.1. Sittway                 ซิจต่วย

6.2. Maungtaw            มองตอ

6.3. Buthiduang          บูตีต่อง

6.4. Kyaukpyu             เจ้าก์ผยู่

6.5. Thandwe             ตั่งตแว

 

7. Shan State           รัฐฉาน 

7.1. Taunggyi             ตองจี

7.2. Loilem                 ลอยสีง

7.3. Lashio                 ลาโช

7.4. Muse                  มูแซ

7.5. Kyaukme            เจ้าก์แม

7.6. Kunlong              กุนลง

7.7. Laukkai               เล่าก์ก่าย

7.8. Kengtung            เชียงตุง

7.9. Monghsat            มายซัต

7.10. Monghpyak        มาย-พยัต

7.11. Tachilek             ท่าขี้เหล็ก

 

8. Sagaing Division        มณฑลสะกาย 

8.1. Sagaing                     สะกาย

8.2. Shwebo                     ชาวโบ

8.3. Monywa                     โมงหยั่ว

8.4. Katha                         กะตา

8.5. Kale                           กะเล

8.6. Tamu                         ตะมู

8.7. Mawlaik                      หม่อไล่ก์

8.8. Hkamti                       คำตี่

 

9. Taninthayi Division     มณฑลตะนาวศรี

9.1. Dawei                         ทวาย

9.2. Myeik                          มะริด

9.3. Kawthoung                  เกาะสอง

 

10. Bago Division         มณฑลพะโค

10.1. Bago                      พะโค

10.2. Pyay                       แปร

10.3. Thayawady             ตายาวดี

10.4. Taungoo                 ตองอู

 

11. Magway Division        มณฑลมะเกว

11.1. Magway                     มะเกว

11.2. Minbu                        มิ่งบู

11.3. Thayet                       ตะแยะ

11.4. Pakokku                     ปะโคะกู่

11.5. Gangaw                     กังกอ

 

12. Mandalay Division      มณฑลมัณฑะเล

12.1. Mandalay                    มัณฑะเล

12.2. Kyaukse                      เจ้าก์แซ

12.3. Nyaung-U                   ญองอู

12.4. Pyin-Oo-Lwin               ปยิ่งอูละวิ่ง

12.5. Meiktila                       มิตถิลา

12.6. Myingyin                     มยีงฉั่ง

12.7. Yamethin                    ยะแมตีง

 

13. Yangoon Division        มณฑลย่างกุ้ง[4]

 

14. Ayeyawady Division   มณฑลเอยาวดี[5]

14.1. Pathein                       ปะเตง

14.2. Hinthada                    ฮีงตะคะ

14.3. Myaungmya                มยอง-มยะ

14.4. Maubin                       มะอูบีง

14.5. Pyapon                       พยาโปง

 

15. Pyinmana                   เปียงมนา[6]

เมืองในประเทศพม่านี้ผมนำมาจาก หนังสือของ คุณวิรัช นิยมธรรม และคุณอรนุช นิยมธรรม เรื่อง “เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมพม่า” ร่วมจัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร, กระทรวงต่างประเทศ และสมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ ฉบับพิมพ์เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่มีหลายคำที่ผมเลือกคำเดียวนะครับ

 

นอกจากนี้หากมีใครพบชื่อเมืองที่ไม่ปรากฏตามเมืองที่ผมไล่เรียงมาทั้งหมดนี้ โปรดบอกกล่าวมา ผมจะจัดการแปลและแจ้งให้โดยพลัน

 

ออ ! ลืมไปว่าการแปลก็ตั้งฟอร์มให้เหมือนหนังสือเดินทางเลยนะครับ และรับรองคำแปลถูกต้องให้แรงงานต่างด้าวด้วยนะครับ

 


[1] หนังสือสั่งการฉบับที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘ ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การจัดทำทะเบียนราษฎรสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

[2] เมืองเมาะละแหม่งในหนังสือของคุณวิรัช- อรนุช นิยมธรรม ใช้ว่าเมาะลำไย แต่ผมคิดว่าเมาะละแหม่ง จะคุ้นหูคนไทยมากกว่า หากจะใช้ว่าเมาะลำไย ก็น่าจะได้นะครับ

[3] เมืองมุโดงไม่ปรากฏในหนังสือของคุณวิรัช- อรนุช นิยมธรรม แต่ปรากฎในหนังสือเดินทาง ซึ่งผมตรวจสอบกับชาวพม่าด้วยกันแล้วเมืองมุโดง ไม่ได้มีสถานะเป็นเมืองเช่นเมืองอื่น แต่เมื่อปรากฏก็เลยหาแปลมาให้ตามเสียงที่ชาวพม่าเรียกขานกัน

[4] ย่างกุ้งยังมีอีก ๔ เมือง ที่ไม่มีเมืองเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทย ในหนังสือของคุณวิรัช – อรนุช นิยมธรรม คือย่างกุ้งตะวันออก, ย่างกุ้งตะวันตก, ย่างกุ้งเหนือ, และย่างกุ้งใต้ ผมจึงไม่ได้นำใส่ไป

[5] เอยาวดี หรือคำที่คุ้นหูคนไทยว่า อิระวดี

[6] Pyinmana Napyitaw แปลว่า ราชธานีเปียงมนา ผมใส่มาเผื่อว่าปรากฎพบในหนังสือเดินทาง

หมายเลขบันทึก: 381287เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2010 22:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (6)

เมือง Palaw นี่เมืองอะไรคะ

ปะลอ อยู่ที่เมืองมะริด มณฑลตะนาวศรีครับ

การรับรองคำแปลถูกต้องให้แรงงานต่างด้าว เราต้องทำอย่างไรบ้างเหรอคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

เผอิญว่าดิฉันก็ประสบเหตุการณ์เช่นเดียวกับคุณเจ้าของกระทู้เช่นกัน จนเดี๋ยวนี้กลายเป็นอาชีพเสริมไปแล้วค่ะ แต่ดิฉันก็ไม่ได้คิดค่าแปลในราคาแพงมากมายนะคะ ก็เห็นใจแรงงานต่างด้าวเขาเหมือนกัน ก็แปลให้ในราคาไม่แพงค่ะ

เพียงแต่สงสัยว่า ถ้าเรารับแปลเช่นนี้แต่ไม่ได้รับรองคำแปลถูกต้อง จะมีผลอะไรหรือไม่ และดิฉันควรดำเนินการเช่นไรเพื่อให้คำแปลนั้นถูกต้อง

รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ

(จริง ๆ อยากรับแปลเอกสารราชการอย่างอื่นไปด้วยเลยค่ะ ไม่เฉพาะแต่เอกสารของแรงงานต่างด้าว รบกวนให้คำแนะนำหรือลิงค์ที่ให้คำแนะนำเข้าไปศึกษาวิธีการด้วยตัวเองก็ได้ค่ะ)

ขอบคุณมากนะคะ

หรือถ้าไม่สะดวกตอบผ่านทางนี้ สามารถส่งอีเมล์ให้ดิฉันได้ที่ aoi1999@hotmail.com จะเป็นความกรุณามากค่ะ

KYAIKMAYAW อันนี้เมืองอะไรคะ รบกวนอีกทีค่ะ

คนรักประเทศไทย น่ายกย่อง ต่อสู้เพื่อพม่า

มีผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครเรียน ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อบิดา-มารดาของเด็กถูกต้องหรือไม่ ช่วยตรวจสอบให้ด้วย

ชื่อบิดา THAN HTUN ทางโรงเรียนอ่านว่า ตัน ตุน

ชื่อมารดา  KHIN WIN อ่านว่า ขิ่น วิน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี