ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

ความหมาย

       ให้รู้จักพิจารณาลักษณะของบุคคลหรือผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง

ตัวอย่าง

       ถ้าคุณอยากรู้ว่าสาวคนนั้นนิสัยเป็นอย่างไร  จะดีหรือไม่ดี  ให้ดูที่แม่ของฝ่ายหญิง  แม่เป็นอย่างไรลูกก็ย่อมเป็นอย่างนั้น

 

ไม่พบวัวอย่าฟั่นเชือก

ความหมาย

        อย่าทำอะไรไปก่อนที่จะได้สิ่งที่ต้องการ

ตัวอย่าง

       คุณยังไม่ทราบแน่ว่าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือไม่ ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปป่าวประกาศให้คนรู้กัน  หรือ   เป็นการเตือนสติว่าไม่ให้หวังแต่จะได้ข้างหน้าเพียงอย่างเดียว  จะต้องมีเหตุผลหรือสมควรจะทำด้วย