สวัสดีค่ะ

            สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม วันที่ 4-6 สิงหาคม 2553

ณ วัดธารน้ำไหล  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 120 คน

ที่ทำงานเข้ารับการอบรมจำนวน 6 คน แต่แปลกใจทำไมมีแต่ผู้หญิง

ที่ขอเข้ารับการอบรมนี้  เช้านี้ไปวัดเพราะวันพระ ก็ผู้หญิงเต็มวัด

จึงเกิดคำถามค้างคาใจ ว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้ผู้หญิงให้ความสำคัญ

ในพระพุทธศาสนาเหมือนกันหรือต่างกันค่ะ หรือว่าผู้ชายคิดว่า

ได้บวชแล้วก็เป็นการให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน

จึงไม่ต้องจำเป็นต้องกระทำอะไรมากมายหรือเปล่าค่ะ