วันนี้ (10 ก.ค. 2549) ผมลองออกแบบ logo ของการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSUKM) (ที่คิดไว้นานแล้ว) ด้วยโจทย์ดังนี้ครับ

1) 1 คน หลาย blog หลาย planet :ข้อนี้ที่จริงแล้วผมอยากจะให้ใน 1 blog มี ได้เพียง 1 logo เท่านั้น แต่ด้วยระบบที่ออกแบบมานี้ 1 คน มีได้หลาย Blog และหลาย planet ทำให้ผมต้องเลือกแล้วว่าจะใช้รูปผมเอง หรือ จะใช้ logo ของ MSUKM เพื่อบ่งบอกถึงหน้าที่ที่จัดเจน ของแต่ละ Blog (จะเห็นได้ว่าผมจะสลับกันไปมาระหว่าง 2 อย่างนี้) อาจเป็นข้อจำกัดของระบบครับ ซึ่งคงปรับเปลี่ยนได้ไม่ยาก

2) MSU + UKM : แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างการจัดการความรู้ มมส. กับเครือข่าย UKM โดยใช้สีของมหาวิทยาลัย เทา - เหลือง แทนบุคลากรทุกฝ่ายของ มมส. ร่วมกันและเปลี่ยนเรียนรู้ (KA) เพื่อบรรลุไปสู่เป้าหมายหลักโดยใช้ logo ของ มมส. (KV) ขณะที่ตัวอักษร U บ่งบอกถึงการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่าย UKM และยังเป็นตัวสะท้อน (มองดีๆ เหมือนกระจก) ที่จะกระตุ้นการดำเนินการจัดการความรู้ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก "การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้ หน้า 125")

ผมลองหยิบ ลองย้าย ดูก็หลายทีครับ (1.30 ชม. โดยประมาณ) เพื่อจะให้มีความสัมพันธ์กัน ในที่สุดก็ได้เท่าที่เห็นครับ อย่างไรก็ตาม ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ

ยินดี ลปรร. ครับ

วิชิต

10 ก.ค. 2549