วันนี้ดิฉันนั่งร่างแผนงานในส่วนที่กลุ่มงานจิตเวชดำเนินเป็น R2R หัวปลาที่เรากำหนดกัน ในครั้งนี้คือ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งเป็นงานบริการที่เรามีจำนวนผู้ป่วยอยู่ในความดูแลมากที่สุด และมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากปีที่แล้วเรามุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นงานบริการภายใน คือ การบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริการในคลินิก จากเดิมที่มีเพียงการมารับยา..พบแพทย์ และกลับบ้าน..ได้ทำการบำบัดเชิงจิตวิทยาก็เฉพาะบางรายเท่านั้น จากนั้นเราก็ปรับโฉมใหม่ ผู้ป่วยที่มารอรับบริการก่อนพบแพทย์เราเพิ่มวงจรของกิจกรรมการบริการเข้าไป ผู้ป่วยเกือบทุกรายที่ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงก็จะได้รับกิจกรรมบำบัด เป็นต้นว่า การเข้ากลุ่มบำบัด กลุ่มนันทนาการ กลุ่มสุขศึกษา การให้คำปรึกษารายบุคคล ฯลฯ และในรายที่มีอาการเปลี่ยนแปลงก็จะได้รับการดูแลเฉพาะก่อน..เป็นต้นว่า..ประเมินสภาพทางจิตเสร็จ ให้การบำบัดรายบุคคล และพาไปพบแพทย์ที่ ER ก่อนเพื่อให้ได้รับยาและการรักษาก่อนเป็นต้น...

       จากงานที่ทำมา..ในการพัฒนาคลินิกบริการที่ผ่านมานั้น ครั้งนี้เราเริ่มลงสู่เชิงรุกมากขึ้น ขยายผลไปตามสถานีอนามัยต่างๆ เราใช้แนวคิดในการจัดโซนผู้ป่วยมาใช้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เราจะลงพื้นที่ เพื่อไปทำกิจกรรมการบริการในเชิงรุก จากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทีมงานสุขภาพจิตเราก็ได้มาช่วยกันคิดว่า กิจกรรม และแนวทางที่เราจะดำเนินการนั้นมีอะไรบ้าง แล้วเราก็มากำหนดโซนพื้นที่นำร่องแรกที่เราจะนำรูปแบบใหม่ลงไปใช้ จากนั้นดิฉันก็ขันอาสา..นำแนวคิดแนวทางดังกล่าวนั้นมาเขียน Road Map..เป็นแนวทางไว้อย่างคร่าวๆ...เพื่อนำไปเป็นภาพให้ทุกคนมองเห็นกันชัดมากยิ่งขึ้น