ภูมิปัญญาท้องถิ่น...สร้างงาน สร้างอาชีพ

moragot
สตรีกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้สร้างอาชีพเสริมรายได้..เป็นบทความที่ฝึกให้ผู้นำสตรีได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ผลงานที่ภาคภูมิใจ  “สตรีกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเสริมรายได้ครอบครัว” 
เจ้าของความรู้ชื่อ   นางหวานใจ    ศิริวัฒน์
ที่อยู่  328 หมู่ 11 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี
วันที่บันทึกความรู้   21 กรกฎาคม  2553
 
             สตรีเป็นพลังหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งในครอบครัว และการพัฒนาหมู่บ้าน แต่เดิมบ้านคลองข่อยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอำเภอและการคนมานคยากลำบาก ทำให้ยังไม่มีการรวมตัวกันของกลุ่มองค์กรต่างๆ ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ คือ “พัฒนากรแจ็ก” ได้เข้ามาแนะนำสตรีในหมู่บ้านมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  เมื่อ ปี 2532 ซึ่งมีข้าพเจ้านางหวานใจ  ศิริวัฒน์ เป็นประธานกลุ่มสตรี ได้การพัฒนาสตรีนั้น “พัฒนากร” ได้จุดประกายความคิดให้สตรีในหมู่บ้าน ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอเสื่อกก ไว้ใช้เองทุกครัวเรือนมีการทอเสื่อกกใช้เองในครัวเรือน ตามแนววิถีชีวิตของชาวไทยอีสาน โดยให้เริ่มรวมกลุ่มกันผลิตเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครับครัว   ข้าพเจ้าจึงได้รวมกลุ่มสตรีที่สนใจขึ้นเป็นกลุ่มทอเสื่อกก เมื่อ ปี 2533 โดยได้รวมเงินทุนกลุ่มจากสมาชิกเป็นเงิน 700 บาท มีสมาชิก 20 คน และได้ของบประมาณจากพัฒนาชุมชนมาเป็นทุนดำเนินการจำนวน 25,000 บาท ซึ่งนำมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอเสื่อกก  กลุ่มได้ดำเนินการทอเสื่อกกในรูปแบบผืนธรรมดาจำหน่าย  แต่ก็ยังสร้างรายได้ไม่มากพอ  คณะกรรมการกลุ่มและพัฒนากรจึงได้ประสานงานจัดหาวิทยากรเข้ามาพัฒนาความสามารถของสมาชิกในการแปรรูปเสื่อกกให้เป็นแบบเสื่อพับหิ้วได้ และกล่องเอนกประสงค์ การใส่ลวดลาย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. มาดำเนินการ และขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP
             ปัจจุบัน กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองข่อย มีสมาชิก 59 คน มีเงินทุน 180,000 บาทและให้สมาชิกออมเงินในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปัจจุบันมีเงินออม  จำนวน 135,000 บาท และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกเพื่อเพิ่มมูลค่า อีกหลากหลาย เช่น กระเป๋าถือสตรี พวงกุญแจ กระเป๋าเอกสาร กลองใส่กระดาษทิชชู กระเป๋าสตางค์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า  “สตรี” มีบทบาทและเป็นพลังหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาครอบครัว พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาประเทศชาติ
คติพจน์ในการทำงาน
“ซื่อสัตย์   โปร่งใส   อดทน  อดออม  อดกลั้น”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนากรมืออาชีพ

คำสำคัญ (Tags)#ภูมิปัญญาท้องถิ่น#ส่งเสริมอาชีพ

หมายเลขบันทึก: 379007, เขียน: 27 Jul 2010 @ 18:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมกับแนวคิดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น

เขียนเมื่อ 

ราชิต สุพร ขอบคุณมากครับที่แวะชมแนวคิดของผู้นำชุมชน

เขียนเมื่อ 

การแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินค้าและบริการถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ....เพราะทำให้เกิดการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ใหสูญหายไปจากสังคมไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับสตรีกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้สร้างอาชีพเสริมรายได้..ยังคงอยู่ต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

    ขอแสดงความชื่นชม ที่กลุ่มสตรีทอเสื่อกก บ้านคลองข่อย

    พัฒนาการทอเสื่อกก เป็นของใช้หลากหลาย

    สตรี เป็นพลังสำคัญ ในการพัฒนาบ้านเมืองค่

                     ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ฐานชุมชน  ฐานท้องถิ่น  เป็นฐานที่สำคัญเลยนะครับ  มาชม และ มาเชียร์

เขียนเมื่อ 

คุณวรฉัตร

KRUDALA

ท่านรองฯผอ.เขต

ขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยม...สตรีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งพลังในการพัฒนาจริงๆครับ

อุไรวรรณ
IP: xxx.87.65.78
เขียนเมื่อ 

แม่เราเก่งจังเลย