*****เพลงนี้แต่งจากจินตนาการ  นะครับ ตามจริง"ดอกรัก"  ไม่ได้เกลียดใคร****  รักเสมอครับ***
                                                         เพลงเกลียดคนหลายใจ
                                                                               เนื้อร้อง - ทำนอง  ดอกรัก   ดอนตรอ
                 
                                 *  เกลียดจริงผู้หญิงหลายใจ       กลียดจังรูไหมหลายใจอย่างนาง
                         บอกเราว่ารักจริงจัง                            ทำไมน้องนางเธอมาเปลี่ยนใจ 
                                 *  เกลียดจริงผู้หญิงเรรวน          เหมือนสายลมหวนช้ำตรมหมองไหม้
                         กี่คนแล้วที่หลอกผู้ชาย                       หรือจำไม่ได้เพราะมีตั้งหลายสิบคน
                              ***  เจ้าบอก....กับพี่ว่ารักโอ๊ย       ฟังแล้วชื่นกมล
                         แต่แล้วมาหลอกสับสน                        พี่ช้ำสุดทนมาหลอกฟรี ๆ
                                  *  เกลียดจริงผู้หญิงหลองลวง    พี่สุดช้ำทรวงน้องมาลวงพี่
                        น้ำใบบัวบกแก้ไม่ได้คนดี                     หลอกให้ช้ำฟรีเกลียดคนหลายใจ...

 

                                                                                      ด้วยรักและคิดถึง... P