สิ้นสุด..แสงแห่งตะวัน

นั่งเงียบ...ริมระเบียง..
ลมเย็นๆ โชยมา พัดผ่านเบาๆ..
แสงแห่งตะวัน..โรยรา..ลง..รี่เบา..และจางหาย
ความมือเข้ามาปกคลุม..แทนที่...
ยังคงนั่ง..นิ่ง ณ ที่เดิม..
มองผ่านแห่ง..ความเปลี่ยนแปลง..
และเปลี่ยนไป...แทนที่...
และแทนที่...
จนรอยเดิม...ได้เลือน..จาง
หายไป...