20 นาทีทอง เตรียมสมองให้ทำงานขณะนอนหลับอย่างมหัศจรรย์ !


คนเราสามารถสร้างอุปนิสัย เตรียมความพร้อมสมอง ให้ทำงานในขณะนอนหลับ "แบบไม่รู้ตัว" ได้อย่างมหัศจรรย์ "ไร้ขีดจำกัด" !

เรื่องเล่าต่อไปนี้ เป็นประสบการณ์วิธีเตรียมความพร้อมคืนละเพียง 20 นาทีก่อนนอน เพื่อเปลี่ยนสมองคนธรรมดา ให้สามารถทำงาน "แบบไม่รู้ตัว" อย่างยอดเยี่ยม ในขณะหลับลึกตลอดทั้งคืน ด้วยการสร้างอุปนิสัย ให้สมองพร้อมทำงานอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เราปรารถนา "ไร้ขีดจำกัด"

             1. ช่วงเตรียมสมอง 

                 1) ก่อนนอน 20 นาที เตรียมความพร้อมสมองด้วยการป้อนข้อมูลอย่าง "กว้างและตื้น" เป็นข้อมูลทางความรู้ก็ดี เป็นข้อมูลทางความคิดก็ดี เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ (Seeding) ด้านความจำและความคิด เพื่อสมองจะได้รับมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการประมวลผล และเพาะบ่มในขณะหลับลึกแบบไม่รู้ตัว (เรียบเรียง คิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ฯลฯ) โดยการอ่านหนังสือในเรื่องที่สนใจ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการสร้างผลลัพธ์ เช่น การอ่านเนื้อเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือ คิดวางแผนงานเป็นโครงร่างต่าง ๆ หรือค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการในอินเตอร์เน็ต เป็นต้น รายการนี้เป็นการอ่านเร็ว ๆ เพื่อดึงจุดน่าสนใจ เฟ้นหา จัดตั้งคำกุญแจต่าง ๆ จับประเด็นสรุปใจความ คิดเป็นแผนโครงสร้าง ตั้งคำถามเพาะบ่มคำตอบ เป็นต้น ข้อสำคัญของกิจกรรมนี้อยู่ที่ต้องทำด้วยความสนใจ ทำด้วยความชอบ ทำด้วยความสนุก สุข หรือทำด้วยความรัก

                2) ตั้งเวลาชีวิตเพื่อสร้างอุปนิสัย ให้ตื่นนอนเช้าตรู่ เช่น 4:30 น., 5:00 น., หรือ 6:00 น. เป็นต้น โดยการปรับตั้งให้เวลาตื่นนอนเช้าตรู่ ให้ตรงตามเวลาที่ตั้งไว้ ถ้าเป็นการตั้งให้ตื่นโดยสม่ำเสมอเป็นเวลาเดียวกันทุก ๆ วัน ได้ก็ยิ่งมีประสิทธิผลสูงเป็นพิเศษ แล้วทดสอบผลลัพธ์ จะเห็นได้ว่าสามารถตื่นตามเวลาที่ตั้งไว้ได้อย่างแม่นยำ หากมีการเปิดม่านหน้าต่างไว้ เพื่อให้แสงตะวันส่องเข้ามาในตอนเช้าตรู่ได้ด้วย ก็จะยิ่งช่วยให้ได้ผลแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะต้องปรับเวลาที่เข้านอนตามความเหมาะสมสอดคล้องกันด้วย

            2. ในช่วงที่สมองทำงาน "แบบไม่รู้ตัว" ขณะ "หลับลึก" นั้น สมองจะทำงาน "แบบขนาน" ซึ่งหมายถึงการทำงานได้หลาย ๆ อย่างเชิงซ้อนในขณะเดียวกันได้อย่างมหัศจรรย์ ! 

                เมื่อเสร็จกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสมองก่อนนอนแล้ว ต้องนอนให้เข้าสู่ห้วงหลับลึกได้โดยเร็ว จึงจะได้ผลดีตามความปรารถนาอย่างยอดเยี่ยมครับ เรื่องทำให้สามารถหลับลึกโดยเร็วอย่างไรนั้น จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปครับ

             3. สำหรับช่วงสมองทำงาน "แบบรู้ตัว" เมื่อตื่นนอนแล้ว ซึ่งสมองทำงานได้ดี "แบบอนุกรม" หมายถึงสมองทำงานได้ดีทีละอย่าง อันเป็นเวลาที่เราใช้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ โดยจัดเป็นช่วง ๆ ของจังหวะเวลาตามการงานที่เหมาะสม ได้ดังนี้

                 1) นาทีทอง 30 นาที ทันทีที่ตื่นขึ้นมาทุก ๆ เช้า เรามีเวลา 30 นาทีทอง อันเปิดโอกาสสำหรับการทำงานเกี่ยวกับการงานวางแผนรายละเอียด จัดระเบียบ ออกแบบ งานคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ หรือ งานที่ยากต่าง ๆ ฯลฯ  ในช่วง 30 นาทีดังกล่าว สมองของเราสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดของแต่ละวัน คนที่รู้จักใช้เวลานาทีทองดังกล่าวเป็นประจำ ถือได้ว่างานที่ทำออกมายอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละวันครับ

                 2) เวลาช่วงเช้าถึงเที่ยง เหมาะสำหรับงานเอกสาร งานทำสื่อการเรียนการสอน เตรียมงานนำเสนอ งานที่ปรึกษา งานประชุมที่สำคัญ ๆ งานออกแบบ งานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ฯลฯ

                 3) เวลาช่วงบ่าย เหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวร่างกาย พบผู้คน ติดต่อการงาน ออกกำลังกาย เดินทาง และทำงานเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ฯลฯ

                 4) เวลาช่วงเย็น หรือ ค่ำ เหมาะสำหรับเวลาอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว ฟังเพลง ร้องเพลง ปรึกษาพูดคุยกัน ดูภาพยนตร์ ฟังข่าว ยือเส้นสาย ออกกำลังกายเบา ๆ ผ่อนคลายกายและใจ ฯลฯ

                 เคล็ดลับของการใช้เวลาตามข้อ 3. ให้มีประสิทธิผลสูง คือ

                  - การใช้เวลาพักขั้นครั้งละ 5-10 นาทีภายในแต่ละช่วงงาน ก็จะช่วยยกระดับความสามารถให้สูงยิ่งขึ้นด้วย ตามความเหมาะสม

                  - การใช้เวลาหลับสั้น ๆ เพียงครั้งละ 10 - 20 นาที หลังพักทานอาหารเที่ยงแล้ว ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ชาร์จพลังดีมาก

                 หมายเหตุ แม้ในเวลาที่เราตื่นอยู่ ซึ่งเป็นการทำงานได้ดีแบบอนุกรม คืองานที่ทำทีละอย่างนั้น เราก็ยังสามารถฝึกสมองให้ทำงานโดบ "ไม่รู้ตัว" แบบ "ขนาน" ได้ แม้ผลดีที่ได้รับจะแตกต่างจากที่ทำในช่วงนอนหลับก็ตาม ด้วยวิธีบันทึกข้อมูลเข้าไปโดยตรงทึ่ "จิตใต้สำนึก" ในระหว่างทำสมาธิผ่อนคลายทางกายและใจ มาก ๆ เช่น การตั้งคำถามเชิงเรียนรู้ไว้โดยไม่ต้องรอคำตอบในทันทีทันใด กล่าวคือคำถามดังกล่าวเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ปล่อยไว้ให้เพาะบ่มต่อไป พอได้ที่เมื่อใด ไอเดียวที่หว่านเมล็ดไว้แล้วนั้น ก็จะผุดออกมาเอง

                  อีกประการหนึ่งรองลงมาคือการใช้ภาพกระตุ้นสมองติดไว้ที่พบเห็นบ่อย ๆ เพื่อใช้เหลือบมองอย่างรู้ตัวบ่อย ๆ เพื่อเพาะบ่มเอาไว้ แล้วเพียงแต่รอวันและเวลาพอได้ที่แล้ว ไอเดียที่ได้รับการเพาะบ่มได้ที่แล้วก็จะผุดออกมาได้ด้วยตนเอง 

                  ซึ่งวิธีที่กล่าวถึงเหล่านี้ จะมีการฝึกสอนแบบสาธารณะ (Public Coaching) ในหลักสูตร "Unlimited Potentials ดึงพลังศักยภาพที่แฝงอยู่ภายใน ไร้ขีดจำกัด" ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) รายละเอียดเพิ่มเติม

             จะเห็นได้ว่าการใช้เวลาเพียง 20 นาทีก่อนนอน ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ได้พักผ่อนได้ดีในขณะนอนหลับนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางกายและใจได้อย่างดีแล้ว ยังสามารถแปลงการทำงานของสมองให้เป็นประโยชน์อันมหาศาลในช่วงนอนหลับได้อีกด้วย ซึ่งเป็นของที่ได้เปล่าฟรี ๆ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใด ๆ

              ขอเชิญท่านผู้อ่านที่สนใจ ในรายละเอียดเพิ่มเติม คิดต่อได้ที่

              โทร.  08 - 1668 - 4800   หรือ 

              E-mail: BrainSwitch1@gmail.con

            

               

หมายเลขบันทึก: 376449เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2010 12:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 05:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

เป็นบันทึกมหัศจรรย์จริงๆ ค่ะ แต่มีอยู่ 1 ข้อ ที่อ่านแล้วหนูทำได้ยากมากค่ะ คือ

  • 4) เวลาช่วงเย็น หรือ ค่ำ เหมาะสำหรับเวลาอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว ฟังเพลง ร้องเพลง ปรึกษาพูดคุยกัน ดูภาพยนตร์ ฟังข่าว ยือเส้นสาย ออกกำลังกายเบา ๆ ผ่อนคลายกายและใจ ฯลฯ

เพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่หนูว่างและต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันและเป็นเวลาที่หนูใช้ในการอ่านบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน gotoknow แต่ได้อยู่กับคนในครอบครัวนะค่ะ, ครอบครัว ดูหนัง ฟังเพลง พูดคุย (หนูอยู่ข้างๆ ทำหน้าที่ของตัวเองและรับสัมผัสความอบอุ่นจากครอบครัวค่ะ)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี