ช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านนี้มีเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งถือว่าได้รับความนิยมมากเพลงหนึ่ง   พิสูจน์ได้จากการที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงนำมาร้องหลายท่าน เช่น เอกชัย  ศรีวิชัย  ยอดรัก สลักใจ  สันติ  ดวงสว่าง  สดใส  ร่มโพธิ์ทอง แม้กระทั่ง ไท  ธนาวุฒิ ....เพลง รักเก่าที่บ้านเกิด  นักร้องคนแรกคือ  สุริยา  ชินพันธ์  ลูกทุ่งดาราที่ขับร้องครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2521  ตอนนี้สุริยา  ชินพันธ์  อายุน่าจะใกล้ 60 ปีแล้ว สำหรับผู้แต่งเนื้อร้องไม่ทราบแน่ชัดบางท่านว่า ชวนชัย  ฉิมพะวงศ์  บ้างก็ว่า กานต์  การุณวงศ์......ลองฟังดูนะครับคอลูกทุ่งคงรู้ว่าเป็นเสียงนักร้องท่านใด... 

http://www.youtube.com/watch?v=B7gvFptKx4A