เมื่อเข้ามาในห้องเรียนโดยทั่วไปที่จะมีการจัดตั้งกรรมการห้องขึ้นเพื่อดำเนินงานในห้องเรียนให้เป็นไปอย่างสะดวกและเรียบง่าย ซึ่งผมก็เป็นคนนึงที่เป็นกรรมการห้อง ผมทำหน้าที่ในตำแหน่งที่ทุกคนอาจจะเบื่อขี้หน้า ก็คือ เหรัญญิกห้อง มีหน้าที่คอยเก็บเงินเพื่อนนำไปทำกิจกรรมต่างๆ ภายในห้อง ไม่ว่า ค่าถ่าเอกสาร เงินห้อง และอื่นๆๆ ทั้งที่เป็นงานที่ยาก แต่ผมก็ทำได้ และคิดว่าผมทำได้ดีมากด้วย

            ก็เป็นที่รู้ๆๆกัน การทำงานกับคนจำนวนมากก็ต้องมีปัญหามากมายหลายเรื่อง เช่น เพื่อนบางคนไม่อยากให้เก็บค่าห้อง เราจึงจัดการอภิปรายว่าเงินที่เก็บไป ใช้เพื่อทำอะไรบ้างอย่างชัดเจน จนสุดท้ายก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ และต่อมาก็จะมีการแถลงการเรื่องเงินห้องทุกเดือนเพื่อนเป็นที่โปร่งใสในการทำงาน

           หวังว่าการทำงานครั้งนี้ของผม จะเป็นไปได้ด้วยดี และขอความร่วมมือจากเพื่อนในห้องด้วยน่ะครับ