บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

กิจกรรมค้นหาคุณค่าในตัวเอง


กิจกรรมค้นหาคุณค่าในตัวเองของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

         
กิจกรรมค้นหาคุณค่าในตัวเอง จัดขึ้นในวันประชุมสำนักงาน ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2553 เพื่อค้นหาคุณธรรมอันเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต (พื้นฐานชีวิต)  คุณธรรมที่ปรากฎเด่นชัด (การแสดงออก) คุณธรรมในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น (ความสัมพันธ์) คุณธรรมที่เสริมพลังให้กับคุณธรรมพื้นฐานชีวิต (รักษาดุล) คุณธรรมที่ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่น โดยปราศจากอคติและความเห็นแก่ตัว (การให้ประโยชน์) คุณธรรมอันเป็นผลมาจากการพัฒนา หรือเรียงร้อยคุณธรรมต่าง ๆ ที่มีเข้าด้วยกันจนกลายเป็นธรรมชาติที่ดีงาม สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสามารถแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น (ผลลัพธ์) มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละประมาณ 6 คน เลือกประธานทำหน้าที่ส่งบัตรคุณธรรมทั้ง 48 ใบให้ทุกคนในกลุ่มได้หยิบ โดยมีเพลงบรรเลงประกอบเพื่อทำจิตใจให้สงบและมีสมาธิในการหยิบบัตรคุณธรรม จำนวน 6  ใบ และให้ทุกคนเลือก 1 คุณธรรมที่สะท้อนความดีงามที่แท้จริงของเรา โดยให้ทุกคนเปลี่ยนนามสกุลใหม่ สรุปคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับ ดังตารางด้านล่าง

  

             ชื่อ-สกุล

                                                                                คุณธรรม

พื้นฐานชีวิต

การแสดงออก

ความสัมพันธ์

รักษาดุล

การให้ประโยชน์

ผลลัพธ์

สิริภัสน์ ถ่อมตน

ปฏิบัติจริง

ร่วมมือ

เยือกเย็น

ซื่อตรง

อดทน

ถ่อมตน

พิไลพรรณ  มีสัญชาตญาณ

ความงาม

มีสัญชาตญาณ

รับผิดชอบ

มีสัจจะ

พอใจ

รับผิดชอบ

สุภาภรณ์ ถ่อมตน

สร้างสรรค์

ถ่อมตน

มีศักดิ์ศรี

ละวาง

เป็นสุข

บริสุทธิ์ใจ

วรางคณา ร่วมมือ

น่าอัศจรรย์

รับผิดชอบ

ความงาม

พอใจ

ร่วมมือ

มีศักดิ์ศรี

กัลยา ยกย่อง

อดกลั้น

เชื่อมั่นในตนเอง

เป็นอิสระ

น่าอัศจรรย์

ยกย่อง

รัก

กิตินันท์ ปฏิบัติจริง

เป็นศูนย์รวม

พอใจ

สงบ

มีศักดิ์ศรี

มุ่งมั่น

ปฏิบัติจริง

ดรุณี ซื่อตรง

เป็นสุข

อ่อนหวาน

กระตือรือร้น

ซื่อตรง

ซื่อสัตย์

รัก

ดาวรุ่ง ไว้วางใจ

ไว้วางใจ

ซื่อตรง

เคารพ

สม่ำเสมอ

สดชื่นแจ่มใส

หล่อเลี้ยง

ชรินทร์ กระตือรือร้น

กระตือรือร้น

น่าอัศจรรย์

สงบ

อดกลั้น

สม่ำเสมอ

มีสัจจะ

 

         ชื่อ - สกุล

                                                                                    คุณธรรม

พื้นฐานชีวิต

การแสดงออก

ความสัมพันธ์

รักษาดุล

การให้ประโยชน์

ผลลัพธ์

สุทธิวรรณ มีศักดิ์ศรี

เยียวยารักษา

น่าอัศจรรย์

กรุณา

เชื่อมั่นในตนเอง

มีศักดิ์ศรี

ร่วมมือ

พิมพ์ประวีณา สร้างสรรค์

มองโลกในแง่ดี

มองโลกในแง่ดี

น่าอัศจรรย์

เชื่อมั่นในตนเอง

ละวาง

รอบรู้

สุพรรษา ละวาง

กระตือรือร้น

ละวาง

รัก

กรุณา

รัก

ละวาง

ภาวินี นิ่มนวล

เชื่อมั่นในตนเอง

นิ่มนวล

ให้กำลังใจ

ร่วมมือ

ผจญภัย

ถ่อมตน

สมรถ กระตือรือร้น

กระตือรือร้น

เยือกเย็น

เคารพ

อ่อนหวาน

กล้าหาญ

รับผิดชอบ

วายุส์ ยืดหยุ่น

นิ่มนวล

ยืดหยุ่น

มุ่งมั่น

เยือกเย็น

ยกย่อง

เยือกเย็น

สำเริง เป็นสุข

อารมณ์ขัน

รับผิดชอบ

นิ่มนวล

ซื่อสัตย์

กระตือรือร้น

เป็นสุข

กมลพร กระตือรือร้น

อดทน

อารมณ์ขัน

รับผิดชอบ

กระตือรือร้น

ใจกว้าง

มีสัจจะ

                 

 

          ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

            - สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความดีงามที่แต่ละคนได้เลือกคุณธรรมมาเป็นนามสกุลใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับชีวิตตนเอง
            - กิจกรรมนี้จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ต้องฝึกฝนจิตใจตนเอง ให้มองโลกในด้านดีงาม เห็นคุณค่าในความบริสุทธิ์อยู่ภายในจิตใจของตน

            - กิจกรรมที่จะทำต่อคือ กิจกรรมส่งความสุขให้กันทุกครั้งในการประชุมสำนักงาน  (จับคู่ส่งความสุขสลับหมุนเวียน)
            - ชื่อสกุลของทุกครั้งในการประชุมสำนักงาน จะใช้ตามคุณธรรมที่แต่ละคนได้เลือกไว้

                                           บอย สหเวช

คำสำคัญ (Tags): #จิตตปัญญาศึกษา
หมายเลขบันทึก: 373093เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2010 18:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 14:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ

 

กิจกรรมค้นหาคุณค่าในตัวเอง เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี