ในการดำเนินการปรับแผนของ สสส.     คุณแกบได้เขียนแผนของ สคส. ส่งไป     ผมจึงนำมาเผยแพร่ต่อ อ่านได้ที่นี่   เอามาลงไว้เพื่อขอคำแนะนำจากภาคี และกัลยาณมิตรครับ 

วิจารณ์ พานิช

๕ มิย. ๔๙