การผลิตสื่อสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เตือนใจ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การผลิตสื่อสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การผลิตสื่อสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังควรจัดทำให้มีสีสรรสะดุดตา เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยความเห็น (0)