การสร้างบล็อกนโยบายและแผน

เล็กกี้
สร้างบล็อก

1.เข้าwww.gotoknow.org

2.สมัครสมาชิก

3.อ่านข้อตกลง

4.กรอกข้อมูลและประวัติ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและการวางแผนกับเด็ก

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้นโยบายและแผน

หมายเลขบันทึก: 367587, เขียน: 19 Jun 2010 @ 10:17 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 14:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เข้ามาบอกว่า....สวัสดีครับ

เขียนเมื่อ 

เล็กสบายดีหรือกินข่าวอร่อยไหมวันนี้นัดชายหน่มหรืดปล่าวพี่จะให้เลขเด็จงวดนี้53

เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้รู้จัก...คับ

มาทักทายจ๊ะ

สวัสดีค่ะ

สนุกไหมค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่เล็กงานพี่นิอรเสร็จแล้วเหรอพี่คนเดียวอิอิ

สู้ๆๆ

เขียนเมื่อ 

พี่เล้กทำงานเสร็จยังค่ะ

สู้ๆนะเล้กเพิ่งทำให้พี่นิอรเสร็จ นานมากเลยเพราะพี่นิอรดันจำรหัสตัวเองไม่ได้พี่

เขียนเมื่อ 

พี่เล็กสู้ๆๆ

เขียนเมื่อ 

ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

หลักและเทคนิคในการควบคุมงานและดำเนินการตามแผน

การวางแผน การดำเนินการตามแผน และการประเมินผลงานขึ้นอยู่กับลักษณะของแผนโดยเริ่มตั้งแต่ คน เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณทรัพยากรเหล่านี้ก็ยังไม่อาจทำให้งานสำเร็จ ต้องมีการติดต่อประสานงาน การควบคุมงาน การขอความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้งานดำเนินสอดคล้องไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการติดต่อประสานงาน

การวางแผนมีลักษณะหลายประการที่แตกต่างไปจากงานด้านอื่นๆ ของนักบริหาร เช่น การจัดองค์การ (organizing) การควบคุม (controlling) การจัดเกี่ยวกับตัวบุคคล ( staffing) และการงบประมาณ (budgeting) การวางแผนเป็นเรื่องในอนาคต งานวางแผนต้องอาศัยเทคนิคต่างๆเข้ามาช่วย การติดต่อประสานงานก็เป็นเครื่องช่วยที่สำคัญ

"การติดต่อหมายถึงกระบวนการของการนำความหมายไปและรวมทั้งแนวปฏิบัติทั้งหลายที่ทำให้เกิดความเข้าใจของคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ไม่จำกัดโดยการเขียน การพูดเท่านั้น การดนตรี การเต้น ภาพยนตร์และพฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่าง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเข้าใจความหมายถือว่าได้มีการติดต่อขึ้นแล้ว

ในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งมีผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าลูกน้องเข้าใจหัวหน้า และหัวหน้าเข้าใจสิ่งที่ลูกน้องทำการติดต่อที่ดีน่าจะเกิดขึ้น แต่ในองค์การขนาดใหญ่มีชั้นการบังคับบัญชาซึ่งใช้ภาษาเทคนิคไม่เหมือนกัน ยากต่อการเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการวางแผน การติดต่อมีความมุ่งหมาย ๒ ประการ

๑. การติดต่อเป็นวิธีการที่ทำให้การปฏิบัติตามแผนดำเนินไปได้และสามารถประสานการกระทำให้บรรลุจุดหมายปลายทางร่วมกันได้

๒. การติดต่อเป็นวิธีการที่สามารถกระตุ้นผู้ร่วมงานปฏิบัติงานตามแผนอย่างเต็มใจ ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

กิจการด้านอื่นๆและการบริหารงานทุกอย่างก็ต้องอาศัยการติดต่อเป็นเครื่องมือทั้งสิ้น หากผู้บังคับบัญชาเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา ปัญหาก้ย่อมจะลดน้อยไป

เรื่องที่จะทำการติดต่อกัน

ผู้บังคับบัญชาอาจรู้สึกว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ควรทราบอะไรมากนอกจากคำสั่งและระเบียบปฏิบัติแต่ในทางที่ถูกแล้วไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะจะทำให้การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นเรื่องที่ควรจะทำการติดต่อแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบจึงเป็นสิ่งจำเป็น เรื่องแรกคือ

๑. วัตถุประสงค์ของการประสานงานและการกระตุ้นให้บุคคลทำงาน

๒. ควรใช้เหตุผลและสภาพแวดล้อมกำหนดเรื่องอะไรบ้างที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการจะทราบ

โครงสร้างของการติดต่อ

องค์การหรือหน่วยงานทุกประเภทจะมีสายการบังคับบัญชา (chain of command) มีสายการควบคุม (line of authority) นั่นก็คือมีผู้บังคับบัญชา มีผู้ใต้บังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมา

การบริหารจะต้องมีการควบคุมติดต่อจะทำให้งานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีเอกภาพแห่งการบังคับบัญชา (unity of command) การติดต่อดังกล่าวย่อมเกิดความล้าช้า หน่วยงานใหญ่ มีระดับการบังคับบัญชามาก การติดต่อก็ยิ่งจะช้ามาก วิธีที่จะแก้คือการติดต่อรวดเร็วยิ่งขึ้นจะทำให้งานสำเร็จรวดเร็วขึ้น นักบริหารมีความเห็นว่าน่าจะมีการติดต่อโดยตรงควรพิจารณาถึงรายละเอียดหลายประการต่อไปนี้

๑. พิจารณากำหนดเรื่องและข้อมูลตามความเหมาะสม ความสำคัญว่าเรื่องใดควรจะติดต่อตามระบบของหน่วยงาน

๒. ทำการติดต่อไปก่อน แล้วจึงสำเนาเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ต้องอาศัยความสำคัญของเรื่องที่ติดต่อเป็นเครื่องพิจารณา

๓. โดยการกำหนดระบบการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะติดต่อเรื่องใดมีความสำคัญมาก

๔. การจัดระบบการติดต่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้นตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นออก

๕. อาจมีการตั้งสายงานเพิ่มชั่วคราวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

๖. พยายามหลีกเลี่ยงการติดต่ออย่างเป็นทางการ โดยวิธีง่ายไม่ต้องใช้หลักฐาน

๗. อาจกระทำโดยการกำหนดหรือปรับปรุงระบบการติดต่อเสียใหม่ ยึดหลักกระจายอำนาจ และมอบอำนาจสามารถกระทำการบางเรื่องได้เอง

ช่วงของการติดต่อ

การติดต่อทั่วไปหมายถึง การติดต่อระหว่างผู้ทำการติดต่อกับผู้รับการติดต่อคือ ผู้รับกับผู้ส่งซึ่งมีการควบคุมบังคับบัญชาลดหลั่นกันตามฐานะตำแหน่งเป็นการติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแบ่งการติดต่อได้ ๒ แบบคือ

๑. การติดต่อจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา เชื่อว่าจะทำให้การบริหารมีความเป็นระเบียบสามรถควบคุมงานได้ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามที่ต้องการ

๒. การติดต่อจากผู้ใต้บังคับบัญชา ขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชา นักบริหารนอกจากจะใช้การติดต่อจากบนลงล่างแลัวยังให้ความสำคัญต่อการติดต่อจากล่างขึ้นบน เพื่อประโยชน์ในการบริหารและผลงานที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน

กระบวนการขั้นพื้นฐานของการติดต่อ

การติดต่อขั้นพื้นฐานจะเริ่มด้วยการแปลจากความคิดไปเป็นกลุ่มของสัญลักษณ์แล้วจึงส่งไปยังบุคคลที่สองต่อไป เมื่อบุคคลที่สองรับมาแล้วจะต้องแปลจากสัญลักษณ์กลับไปเป็นความเข้าใจ ถ้าเกิดความเข้าใจตรงกันก็ถือได้ว่าการติดต่อนั้นได้ผล การติดต่อมักจะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป

การติดต่อเป็นเครื่องมือสำคัญมากในการบริหาร หากการติดต่อไม่ถูกต้องเหมาะสม ปัญหาจะเกิดขึ้นทันที ดังนั้นการบริหารงานจะได้ผลมากน้อยขึ้นอยู่กับการติดต่อ นักบริหารจึงต้องหาทางในการติดต่อให้เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดวิธีการติดต่อที่ถูกต้องควรจะได้ทราบปัญหาโดยทั่วไปของการติดต่อ

๑. ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางเมี่อองค์การขยายตัวใหญ่ขึ้น ทำให้การติดต่อล่าช้าความหมายผิดเพี้ยน

๒. ปัญหาเกี่ยวกับสถานะภาพหรือตำแหน่งของบุคคล ด้านจิตวิทยาบุคคลหนึ่งจะติดต่อกับบุคคลอื่นๆแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะติดต่อด้วย

๓. ปัญหาด้านความเชื่อมีบุคคลไม่น้อยที่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าบุคคลที่มาติดต่อด้วยมีความเข้าใจในสิ่งที่ทำการติดต่อ และเชื่ออีกว่าผู้อื่นจะแปลความหมายและปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราตั้งใจ

๔. ปัญหาเกี่ยวกับช่วงของการติดต่อเรื่องการตีความหมายที่ทำการติดต่อผิดเพี้ยนออกไป

๕. ปัญหาความไม่พอเพียงและความบกพร่องของเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องมือขาดคุณภาพ

การติดต่อผู้วางแผนควรจะได้เตรียมแนวทางในการติดต่อให้สามารถกระทำได้อย่างมีเหตุผล ผู้วางแผนควรคำนึงถึงปัญหาต่างๆ แล้วใช้ความรู้ความสามารถของผู้วางแผนในเรื่องนี้ตามหลักของการวางแผน (มีต่อคะ)

เขียนเมื่อ 

หลักการควบคุมงาน

เขียนเมื่อ 

พี่เล้ก งง อะ ทำไมไม่สร้างบันทึกอีกอันอะ

ตัวเองทำไมตอบในบล็อคตัวเองหละต้องโชว์ซิ

พรุ่งนี้เอาเนื้อหามาจะทำให้

เขียนเมื่อ 

พี่เล้กทำได้ยัง เข้าตรงเมณูของฉันแล้วเลือกเพิ่มบันทึกและสร้างเรื่องที่เล็กได้รับแล้วก็เอาเนื้อหาใส่ลงไปแล้วก็บันทึกแล้วก็เข้าไปทักอาจารย์จะได้ตรวจ