1.เข้าwww.gotoknow.org

2.สมัครสมาชิก

3.อ่านข้อตกลง

4.กรอกข้อมูลและประวัติ