การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหา

การจัดตั้งองค์การต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลภายในองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พนักงานธุรการความเห็น (0)