การประกาศรับสมัครผู้ดำเนินกิจการรถเข็น

กิจการร้านอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์  ประสงค์จะประกาศคัดเลือกผู้เข้าดำเนินการขายอาหารประเภทรถเข็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การรับสมัครจ.บุคคลความเห็น (0)