การจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ไพรวัลย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดอบรมภาษาอังกฤษ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปี3,4 โดยให้นักศึกษาผู้สนใจสามารถลงชื่อเพื่อจัดกลุ่มเรียนได้ที่สารบรรณภาควิชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงิน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.ความเห็น (0)