ขอให้แต่งตั้งกรรมการ

แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ
แต่งตั้ง  นายอภิชาติ  ขอดคำ  เป็นกรรมการตรวจรับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปความเห็น (0)