วันนี้มาอบรมเรื่อง Web blog gotoknow.org  เป็นการจัดการการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง  รู้สึกว่าดีมากเลยที่มีเวทีให้แลกเปลี่ยนกัน (ไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีแบบนี้ด้วย.. ล้าหลังไปมั้ยเนี่ยเรา)