ขอให้แต่งตั้งกรรมการ

กรรมการ
เสนอให้แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพประจำปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พนักงานธุรการความเห็น (2)

ภาควิชาฟิสิกส์ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปี 2549

ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คงเหลือ