ข่าวอบรม เทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

การปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองจึงต้องได้รับการอนุมัติเสียก่อนจึงดำเนินการได้

ข่าวอบรม  เทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

หลังจากที่หน่วยงานต่าง ๆที่มีการใช้สัตว์ทดลอง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ฯ (IACUC)  ขึ้นมากดูแลการใช้สัตว์แล้ว การปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองจึงต้องได้รับการอนุมัติเสียก่อนจึงดำเนินการได้ ส่งผลให้มีการเรียกหาเอกสารรับรองว่าผู้ที่จะปฏิบัติการกับสัตว์ได้รับการฝึกมาแล้ว  (โดยดูจากเอกสารOJT บ้าง

 ใบประกาศนียบัติบ้าง  เป็นต้น) ซึ่งไม่เว้นแม้แต่นักศึกษาที่ต้องทำวิทยานิพนธ์   ดังนั้น จึงมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติการกับสัตว์พร้อมกับให้เอกสาร รับรองเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง สามารถใช้ประกอบการขออนุมัติโครงการฯได้  

                ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการเลี้ยง และปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง มาเป็นเวลานาน จนเป็นที่คาดหวังว่า ควรจะเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านสัตว์ทดลองเป็นอย่างดี  ศูนย์ได้เป็นหน่วยงานกลางที่ดำเนินการอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองมาอย่างต่อเนื่อง (รุ่นล่าสุดนี้รุ่นที่ 27แล้ว)  ส่วนระดับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาศูนย์เคยส่งทีมงานไปสอนให้กับหน่วยงาน ที่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้ เพิ่งเปิดอบรมเองรุ่นแรกเมื่อ เดือนมีนาคม ที่ผ่านมาและล่าสุดจะจัดรุ่น 2 ในเดือน กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ใครสนใจ ดูได้ที่  http://www.nlac.mahidol.ac.th  ซึ่งจัดให้กับผู้ที่ต้องใช้สัตว์จริง ๆ และจะแจก  Certificate ด้วย และเปิดรับจำนวนไม่มากเพราะมีภาคปฏิบัติด้วย  แต่ขอบอกก่อนนะว่า อบรมแล้วได้ใบ เซอร์ฯ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งนะ เรื่องการปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินมากกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัตวทดลองความเห็น (1)

แก้ไขข้อมูล อบรมพนักงานเลี้ยงรุ่นล่าสุด เป็นรุ่นที่ 25 ครับ