นิตยา เรืองแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา นิตยา เรืองแป้น เรืองแป้น

รวมสื่อเพาเวอร์พอยท์รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู


รวมสื่อเพาเวอร์พอยท์ที่ใช้สอนในรายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

ชุดที่ 1

      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับครู

         1. ความหมายของจิตวิทยา พฤติกรรม พฤติกรรม การสอน

         2. หน้าที่ของครู

         3. จิตวิทยามีความสำคัญต่ออาชีพครูอย่างไร

         4. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการเรียนการสอน

  click  ที่

  http://gotoknow.org/file/rnitaya/psychology.nitaya1.ppt
 *******-------*******

ชุดที่ 2

       วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา

  click  ที่ 

http://gotoknow.org/file/rnitaya/psychology.nitaya2.ppt
  *******-------*******

ชุดที่ 3

       พัฒนาการ

  click ที่ 

 http://gotoknow.org/file/rnitaya/psychology.nitaya3.development.ppt
 *******-------*******

ชุดที่ 4

       ทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของ Freud

          1. หลักการและแนวคิด

          2. การประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน        

  click ที่ 

 http://gotoknow.org/file/rnitaya/Psychology.nitaya4.Freud.ppt
*******-------*******

ชุดที่ 5

       ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของ Erikson

          1. หลักการและแนวคิด

          2. การประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน        

  click ที่ 

http://gotoknow.org/file/rnitaya/Psychology.Nitaya5.Erikson.ppt
*******-------*******

ชุดที่ 6

       ทฤษฎีพัฒนาการของ Gesell

           1. หลักการและแนวคิด

          2. การประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน        

  click ที่ 

http://gotoknow.org/file/rnitaya/Psychology.Nitaya6.Gesell.ppt
*******-------*******

ชุดที่ 7

       ทฤษฎีพัฒนาการ"งานประจำวัย"ของ Harvighurst

           1. หลักการและแนวคิด

          2. การประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน        

  click ที่ 

http://gotoknow.org/file/rnitaya/Psychology.Nitaya7.Havighurst.ppt
*******-------*******

ชุดที่ 8

       ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget

           1. หลักการและแนวคิด

          2. การประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน        

  click ที่ ทฤษฎีพัฒนาการhttp://gotoknow.org/file/rnitaya/Psychology.Nitaya8.1.Piaget.ppt
และ การส่งเสริมพัฒนาการhttp://gotoknow.org/file/rnitaya/Psychology.Nitaya8.2Piaget.ppt
 
*******-------*******

 ชุดที่ 9

       ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของ Kohlberg

           1. หลักการและแนวคิด

          2. การประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน        

  click ที่ ทฤษฎีพัฒนาการ 
http://gotoknow.org/file/rnitaya/Psychology.Nitaya9.1Kohlberg.ppt
และ การส่งเสริมพัฒนาการhttp://gotoknow.org/file/rnitaya/Psychology.Nitaya9.2Kohlberg.ppt
 *******-------*******

 ชุดที่ 10

       ความแตกต่างระหว่างบุคคลและธรรมชาติผู้เรียน

            1. ความหมายของความแตกต่างระหว่างบุคคล
          2. ประเภทของความแตกต่างระหว่างบุคคล
          3. ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านสติปัญญา
              3.1 เด็กปัญญาเลิศ
              3.2 เด็กเรียนรู้ช้า
              3.3 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปัญญาเลิศและเด็กเรียนรู้ช้า
         4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านความคิดสร้างสรรค์
              4.1 ลักษณะเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์
              4.2 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์
         5. ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านรูปแบบการคิด
              5.1 เด็กที่มีการคิดแบบพึ่งพา
              5.2 เด็กที่มีการคิดแบบอิสระ
              5.3 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความคิดแบบพึ่งพาและการคิดแบบอิสระ
         6. ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านรูปแบบการเรียนรู้
              6.1 ลักษณะเด็กที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบการมองเห็นและการจัดการเรียนรู้
              6.2 ลักษณะเด็กที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบการฟังและการจัดการเรียนรู้
              6.3 ลักษณะเด็กที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบการเคลื่อนไหวและการจัดการเรียนรู้
       click ที่ http://gotoknow.org/file/rnitaya/individual.ppt
ธรรมชาติผู้เรียน http://gotoknow.org/file/rnitaya/nature.ppt
นำเรื่อง http://gotoknow.org/file/rnitaya/individual1.ppt
 เชาว์ปัญญา http://gotoknow.org/file/rnitaya/individual2.ppt
ความคิดสร้างสรรค์ http://gotoknow.org/file/rnitaya/individual3.ppt
รูปแบบการรู้คิดและลีลาการเรียนรู้ http://gotoknow.org/file/rnitaya/individual4.ppt
และ วิธีการศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล
http://gotoknow.org/file/rnitaya/individual5.ppt
                                                  *******-------*******
 
หมายเลขบันทึก: 365005เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2010 08:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 11:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

สวัสดีค่ะคุณนิตยา

แวะมาทักทายก่อนนอนค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี