พิธีทำขวัญนาค ตอนที่ 9 งานบวชในปัจจุบัน สิ่งสำคัญที่ได้รับ คืออะไร

สิ่งสำคัญที่ได้รับ คือจิตใจที่ผ่องใส ไม่มีเศร้าหมอง ขุ่นมัว มีแต่ความสงบ เรียบร้อย ร่มเย็นเป็นสุขใจ บุญที่ได้รับจะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตต่อไปอีกนาน

พิธีทำขวัญนาค

ตอนที่ 9 งานบวชในปัจจุบัน

สิ่งสำคัญที่ได้รับ คืออะไร

ชำเลือง มณีวงษ์ (เล่าเรื่อง)

          ผมกล่าวถึงงานบวชนาค หรืองานบวชพระในอดีตที่ผ่านมาแล้ว หลายตอน พอที่จะทราบกันได้บ้างแล้วว่า การบวชในอดีตที่ผ่านมามีความมุ่งหมายและสิ่งสำคัญที่ได้รับ คืออะไรบ้าง เวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป เมื่อคลื่นลูกใหม่เข้ามาแทนที่ วัฒนธรรมดั้งเดิมก็ถูกกลบเกลื่อน ถูกกลืนไปบ้างด้วยค่านิยมที่เปลี่ยนไป แต่ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด การบวชมีความสำคัญต่อชาวพุทธ ผู้ชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อถึงกำหนดอายุครบ 20 ปี ก็จะเข้าโบสถ์ลาบวชตามประเพณีนิยมมานาน
        งานบวชนาคในวันนี้ อาจมีความแตกต่างไปจากในอดีตบ้าง ตามยุคสมัยและความเจริญที่เข้ามาแทนที่ ผมเชื่อว่า ทุกครอบครัวที่มีบุตรชายจะต้องรอคอยวันที่ลูกจะได้ครองผ้าไตร ได้เห็นชายผ้าเหลืองพระลูกชาย ในส่วนของผลที่จะได้รับอาจมีความมุ่งหวังได้ ในหลายประเด็น ได้แก่
        1.  เป็นการสร้างกุศล สร้างความสงบร่มเย็นและนำความเจริญมาสู่ตน
        2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
        3. เป็นผู้นำ เป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
        4. ได้เรียนรู้หลักธรรมและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
        5. ได้ทดแทนคุณพ่อแม่ ผู้ที่ให้กำเนิดและได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่แรกเริ่ม
        6. ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าสูงสุด เพราะเมื่อบวชเรียนแล้วจะได้เป็นคนสุก                   
        7. ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป
        8. เพื่อศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ นำเอาความรู้ไปขยายผลต่อไป
        9. ได้ประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่น ได้แก่ บิดา มรดา ญาติกาทั้งหลาย
        จากข้อคิดทั้งหลายที่ผมได้ยกมา อาจยังไม่ครอบคลุมเป้าประสงค์ของพ่อ แม่ ที่ได้จัดงานบวชพระลูกชายของตน มีอยู่หลายครั้งที่ผมได้รับเชิญไปในงานอุปสมบท (บวชพระหรือบวชนาค) ในฐานะโหราจารย์ (ผู้ประกอบพิธีทำขวัญนาค) บางครอบครัวเขาไม่มีลูกชาย ลูกของญาติ ๆ ก็ไม่มีเป็นผู้ชาย เขาอุตส่าห์ไปขอลูกชายของคนอื่นมาจัดงานบวช แล้วอย่างนี้เขาจะได้อะไร ต้องลงทุนพอสมควรทีเดียวในการจัดงานบวชพระ จะต้องจัดซื้อเครื่องอัตถบริขาร มี ผ้าไตร จีวร เป็นต้น มีอาหารคาวหวาน เครื่องไทยทาน หรือเครื่องสังฆทาน สิ่งของที่จะนำถวายพระ นำนาคไปอุปสมบทที่วัด  บางครั้งอาจมีการจัดงานที่ใหญ่โตกว่านี้ก็จะต้องลงทุนมากขึ้นไปอีก เช่น หาหมอมาทำขวัญนาค ต้องหาวงดนตรีบรรเลงรับหมอทำขวัญ มีเครื่องไฟฟ้าเครื่องขยายเสียง ไปจนถึงมีการจัดโต๊ะกินเลี้ยง มีวงดนตรีแสดง หรือมีมหรสพสมโภชด้วยเรียกว่า จัดกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

       

       

       

        ไม่ว่าจะจัดพิธีอุปสมบทหรืองานบวชแบบเรียบง่าย จะต้องมีหมอทำขวัญนาคหรือไม่มีเป็นความประสงค์ของผู้จัดงาน จะจัดแบบประหยัดที่สุด หรือจัดกันแบบใหญ่โตมโหฬาร แต่ในความเสียสละที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งยอมที่จะเสียสละให้กับงานบวชพระ 1 รูป เพราะงานบวชเป็นสิ่งที่ดี เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป แต่จะต้องมีอะไรสักอย่างเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับ
        ทำไมจึงมีผู้คนหลั่งไหลไปเข้าวัด และบริจาคเงินเข้าวัด เป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน จนถึงเป็นล้าน ๆ บาท ในเมื่อเขาไม่เดือดร้อน ก็ย่อมที่จะทำได้ เขาต้องการที่จะทำบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการและช่องทางต่าง ๆ กัน
        บุญ คือ อะไร บุญเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วทำให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมัว ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากการที่ใจสงบทำให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูก ที่ควร ที่เป็นประโยชน์ พูดดี ทำดี ตามที่คิดนั้น คนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็น "บุญ" แต่ก็สามารถรู้อาการของบุญ หรือผลของบุญได้
        วิธีทำบุญ ได้แก่ ทาน คือ การให้หรือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ที่ควรให้  ศีล คือการสำรวมกาย วาจา ใจ ให้มีสติ มีความสงบเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น  ภาวนา คือการสวดมนต์ ทำสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ เจริญสติภาวนา

                             

        งานบวชในปัจจุบัน ยังคงเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวพุทธ ผู้ที่เป็นเจ้าของงานได้ทั้ง ทาน ศีล และภาวนา หากแต่เพียงว่า จะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ ในการบวชพระ 1 รูป สิ่งสำคัญที่ได้รับ คือ จิตใจที่ผ่องใส ไม่มีเศร้าหมอง ขุ่นมัว มีแต่ความสงบ เรียบร้อย ร่มเย็นเป็นสุขใจ บุญที่ได้รับจะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตต่อไปอีกนาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำขวัญนาคความเห็น (4)

IP: xxx.19.86.138
เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ งานบวชพระในยุคปัจจุบัน ยังคงถือว่า เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ เพียงแต่ว่าผู้ที่จะเข้ามาแสวงบุญ จะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ หรือไม่หลงทางไปตามกระแสของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ความสุข ความสงบจะตรงข้ามกับความสนุกสนานรื่นเริง หรือหลงลืมตัวเสมอ

เขียนเมื่อ 
  • ผมเป็นคนรุ่นเก่า ยังยึดถือโบราณอยู่มาก ชอบความสุขุมสงบมีสมาธิไม่ไหลหลง
  • เชื่อว่าประตูสวรรค์อยู่ที่วัด ตรงกันข้ามกับประตูนรกอยู่ได้ในทุกที่ ที่ทำให้คนหลงลืมตัวตนจนคิดไปในทางทำลายได้
  • ขอบคุณในความเห็นที่มีคุณค่ามาก ครับ
IP: xxx.206.5.234
เขียนเมื่อ 

การบวช อยู่ที่ศรัทธา และความตั้งใจ

เขียนเมื่อ 

จิตสว่าง ใจสงบ พบความร่มเย็นเป็นสุขใจ ครับ

หมายเลขบันทึก

364507

เขียน

06 Jun 2010 @ 16:03
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 23:01
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก