การนำเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคณิตศาสตร์กำไรขาดทุน


การผลิตสื่อนวัตกรรม

การผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา

 

เนื้อหาที่นำมานำเสนอได้แก่

 

กระบวนการผลิต

 

1. จัดทำโครงการการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาที่สมบูรณ์

 

 

2. ศึกษาวิธีการและกระบวนการจัดทำการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา

 

"บทเรียนสำเร็จรูป" ในหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทางเว็ปไซต์

 

3. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กำไร ขาดทุน จากหนังสือและแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์หลายๆ เล่ม เพื่อที่จะนำเนื้อหาต่างๆ มารวบรวมและเรียบเรียงลงในบทเรียนสำเร็จรูป

 

4. ออกแบบการทำสื่อการนวัตกรรมการศึกษาพร้อมจัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำ

 

5. ลงมือปฏิบัติการผลิตบทเรียนสำเร็จรู้วิชาคณิตศาสตร์

 

6. จัดพิมพ์บทเรียนสำเร็จรูป โดยเริ่มจากการพิมพ์คำชี้แจงสำหรับครู และคำแนะนำสำหรับนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน และเริ่มเนื้อหาในบทเรียน และ จัดทำแบบฝึกหัด พร้อมทั้งทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

7. ทำการปริ้นส์เอาท์บทเรียนสำเร็จรูปออกมาและจัดทำเป็นรูปเล่ม

 

 

ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  3  คน ทำการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป

 

8. ทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปและทำการปรับปรุงแก้ไข

 

 

9. นำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคณิตศาสตร์ กำไร ขาดทุน ไปใช้จริง โดยให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ทำการศึกษาและแบบฝึกหัด

 

 

 

การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง

 

( IOC ) ที่เกิดขึ้น

ผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ

คนที่

1

คนที่

2

คนที่

3

รวม

1

จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา

0

0

0

0

0

ไม่ยอมรับ

2

แบบทดสอบก่อนเรียนสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียนสำเร็จรูป

0

0

0

0

0

ไม่ยอมรับ

3

บทเรียนแต่ละกรอบมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

5

1

1

1

3

1

ยอมรับ

4

บทเรียนมีลักษณะน่าสนใจ

1

1

1

3

1

ยอมรับ

5

ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับผู้เรียน

1

1

1

3

1

ยอมรับ

6

รูปเล่มมีลักษณะน่าเรียน

1

1

1

3

1

ยอมรับ

7

ปริมาณของแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมกับผู้เรียน

1

1

1

3

1

ยอมรับ

8

แบบฝึกหัดมีระดับความยากง่ายที่เหมาะสม

1

1

1

3

1

ยอมรับ

9

แบบทดสอบหลังเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน

1

1

1

3

1

ยอมรับ

10

สร้างได้ตามรูปแบบของบทเรียนสำเร็จรูป

1

1

1

3

1

ยอมรับ

 

การนำไปทดลองใช้จริง  ประสิทธิภาพที่ได้  ผลสรุป

E1 / E2 = 86 / 83

 

 

 

สรุปว่า บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภา

 

ข้อเสนอแนะ

      1.   ควรปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมที่นักเรียนนำไปปฏิบัติ

      2.   ควรปรับแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้น้อยลง

      3.   ควรปรับวิธีการทำในแต่ละกรอบ

 

ซึ่งผู้จัดทำได้นำข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญมาปรับปรุงบทเรียนสำเร็จรูปแล้ว  และจะได้นำไปปฏิบัติและเป็นแนวทางในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปในอนาคตต่อไป

 

หมายเลขบันทึก: 363267เขียนเมื่อ 2 มิถุนายน 2010 20:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 15:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท