สสส. กับการใช้ KM

สสส. กับการใช้ KM


          คงจะทราบกันดีนะครับ   ว่าโครงการ สคส. ได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส.     ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผน  คณะที่ 3   ซึ่งมีคุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม เป็นประธาน   ได้มีการพูดกันถึงเรื่อง KM   ว่าในการดำเนินการของ สสส. และเครือข่ายของ สสส. มีความต้องการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการดำเนินการเป็นอย่างมาก


          ผมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า   KM เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุการสร้างเสริมสุขภาพ   ทั้ง สสส. และภาคีเครือข่ายต่างก็ต้องการ KM สำหรับใช้ในการบรรลุผลงานทั้งสิ้น   โดยจะต้องมีการคิดยุทธศาสตร์/รูปแบบในการใช้ KM เพื่อการบรรลุผลงานนั้น   สคส. จะร่วมมือกับ สสส. ในการคิดยุทธศาสตร์/รูปแบบการใช้ KM   แล้ว สคส. ยินดีเป็นวิทยากรเพื่อฝึกทักษะ KM ให้   รวมทั้ง สสส. & ภาคีเครือข่ายควรสร้าง (พัฒนา) วิทยากร KM ไว้ทำงานด้วย


          เรื่องนี้ สสส. (ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ – รองผู้จัดการ) และ สคส. จะได้หารือแนวทางปฏิบัติต่อไป


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          8 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ในการประชุมช่วงต่อมา    มีการแจกเอกสารสรุปสถานการณ์และความก้าวหน้าชุดโครงการของสำนัก ๓   เห็นโอกาสที่ สคส. จะไป "จับภาพ KM" จากกิจกรรมเหล่านี้   รวมทั้ง สคส. สามารถเอากระบวนการ KM เข้าไปเสริมงานของ สสส. ได้   ผมได้ชวนคุณหนิงของ สสส. มาคุยกับทีม "จับภาพ KM" ของ สคส.    ได้นัดคุยรายละเอียดกันเพื่อไปจับภาพ KM และหาทางร่วมงานกันต่อไป

วิจารณ์

ศศิธร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

คิดว่าการจับภาพ KM ของโครงการในคณะนี้ จะเน้นที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีความคืบหน้าของโครงการไป 1-2 ปี แล้วจึงน่าจะมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้น และขอใช้โอกาสการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายของนักวิจัยในวันที่ 16-17 กันยายนนี้ ทีมจับภาพ KM จะขอเข้าร่วมงานด้วย เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการในแต่ละกลุ่มเบื้องต้น ก่อนลงไปดูผลการดำเนินการจริงในพื้นที่

ศศิธร

ทีมจับภาพ KM ของ สคส.  

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคุณตุ่มครับ