จัดทำหนังสือ KM ในภาคราชการ

จัดทำหนังสือ KM ในภาคราชการ


          ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3 ของ สสส.   เมื่อวันที่ 8 ก.ย.48   มีการพูดกันถึง KM ใน รพ. บ้านตาก   ซึ่ง สสส. ได้เชิญ นพ. พิเชฐ  บัญญัติ  ผอ. รพ.บ้านตาก   และคุณเกศราภรณ์  ภักดีวงศ์ (“คุณอำนวย”) มาเล่าการดำเนินการ KM ใน รพ.บ้านตาก   และผู้เข้าฟังมีความประทับใจมาก   นพ. พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์   ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข   กระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งเป็นกรรมการบริหารแผนคณะ 3 ด้วยคนหนึ่ง)   ให้ความเห็นว่าการดำเนินการ KM ที่ถือเป็นกรณีตัวอย่างของ KM ในหน่วยราชการ  มีความสำคัญมาก   หน่วยราชการต่าง ๆ ยังทำ KM ได้ไม่ดี   ยังต้องการตัวอย่างที่ดี   จึงเสนอให้ สสส. จัดทำคำบรรยายเรื่อง KM รพ.บ้านตาก   เป็นหนังสือพ็อตเก็ตบุ๊คสำหรับเป็นประโยชน์ต่อ KM ในหน่วยราชการ   ในที่สุดจึงตกลงกันว่า สสส. & สคส. จะร่วมกันจัดทำหนังสือ “กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ” ออกเผยแพร่   โดยผมได้ขอร้อง (เชิญ) ให้หมอพรเทพ  เป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้   เราจะประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในวันที่ 19 ก.ย.48   เวลา 13.30 น.   ที่ สคส.   โดยจะเชิญผู้แทน กพร. มาร่วมหารือด้วย

 

            

ทพ. กฤษดา  เรืองอารีรัชต์ (ซ้าย) และ นพ. พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์

                       
                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         8 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

โอฬาร คำจีน
IP: xxx.203.177.137
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ผมห่วงกังวลเกี่ยวกับ KM เมื่อนำมาใช้ คือ มั่ว การนำ KM มาใช้ถ่ายทอดไปคนละทิศ คนละทาง หรือที่ผมเคยพูดถึงว่า ความรู้ที่ไม่ครบ ไม่มีหลักอ้างอิง เรื่อง แม้ว่า KM นั้น ปฏิบัตินำ ทฤษฎีตาม แต่มาตราฐานกลาง KM เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ของส่วนรวม ขอให้ลองดู Standard KM ของยุโรป ออสเตรเลีย สมมติว่าเรื่องง่ายๆ คำๆเดียวกัน เช่น คำว่า KM เป็นภาษาไทยคือ การจัดการความรู้ ทาง สคส. อธิบายไว้อย่างหนึ่ง สำนักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติพูดอีกอย่าง สถาบันการศึกษาบางที่เรียก การบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือ
อาจจะเรียกเพิ่มให้แตกต่างกันไปอีกมากมาย สุดแต่ใจคนแปล หลายที่พูดไปอีกหลายอย่าง ทีนี้คนที่จะนำไปขยายต่อออกไป ตอนนี้ไม่มีหลักใดอ้างอิง ผมขอเรียกร้องว่า สคส. ควรเป็นเจ้าภาพทำ หนังสือคู่มืออ้างอิงเล่มเล็กๆ ไม่ต้องถึงกับไปทำ Standard ก็ได้นะครับเพราะเรายังมีผู้รู้ด้านนี้น้อยอยู่

 ป.ล. บทความส่งให้จันทร์ 12 นี้ทันไหมครับไม่ทราบจะให้ส่งที่ e-mail ใคร

โอฬาร คำจีน
IP: xxx.203.177.137
เขียนเมื่อ 

ของยุโรปครับ 

http://www.knowledgeboard.com/cgi-bin/item.cgi?category_cs=1182 

ของออสซึ่งเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนจาก framework สู่ interim และ final กำลังจะออกเร็วๆนี้ เสียดายที่ผมช้า พลาดการรับแจก draft ของ final ไป 1 วัน

http://www.standards.com.au/catalogue/script/Details.asp?DocN=AS110152272410 

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
ส่งที่ผม v[email protected] และ cc คุณเพชร [email protected] ครับ