สรุปมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)

มติ ก.ท.

สรุป มติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ของปี พ.ศ.๒๕๕๒ และปี พ.ศ.๒๕๕๓ นำมาตัดแยกเป็นเรื่องๆ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า และเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล โดยทั่วไป ติดตามอ่านได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนเทศบาลความเห็น (0)