การทำผลงานทางวิชาการ   เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูจำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนการทำผลงานเพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีขั้นตอน  และครูไม่เดินออกจากแผนที่วางไว้    อันดับแรกครูต้องศึกษาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติให้เข้าใจก่อน   จาก  กคศ.  และศึกษาวิธีการในการขอเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติครบและเราจะลงมือทำแล้วนะ  
การศึกษาแบบคำขอ  เช่น  แบบ  กคศ. ต่างๆ  จะเป็น  หัวใจสำคัญในการชี้ให้เห็นว่าเราต้องทำอะไร  ต้องเตรียมอะไร  และจะใข้สิ่งที่เตรียมไว้เมื่อใด  ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับครูอย่างยิ่งในการเตรียมการว่าจะทำอะไรก่อนหลัง   เท่านี้คงทำให้ครูที่จะทำผลงานรู้สึกสบายใจได้บ้างนะคะ   ว่าเรามีเข็มทิศนำทางในการทำผลงาน  ไม่ยากอย่างที่คิด

 

อ่านฉบับสมบูรณ์ที่นี่

http://gotoknow.org/file/sontisuwan/neaw.doc