คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 1 ของจีน เขาปลูกฝังเรื่องอะไร

อ้ายกว๋อ อ้ายเจีย ของจีน

การสอนให้คนจีนและเยาวชนจีนรู้จักรักชาติ  ประเด็นเล็กๆ  เขาทำกันอย่างไร

          เมื่อเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา  พวกเราคณะซึ่งเรียนปริญญาโท สาขาการบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  มรฎ นครศรีธรรมราช  ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของประเทศจีน  รวมหลายวัน  ได้มีโอกาสดูโรงเรียนนานาชาติ  ซึ่งถือว่าสุดยอดของเขา  และอีกโรง  เป็นโรงเรียนเอกชน จัดการศึกษาระดับ1-9  สิ่งที่อยากจะนำมาเล่าสู่การฟังเป็นประเด็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็คือ การสอนคุณธรรม ถือได้เลยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนข้อที่ 1 เลย คือ  รักชาติ  รักบ้าน รักเมือง  มีโอกาสได้คุยกับคุณครู  เขาพูดตรงกันคือ  นี้คือคุณธรรมที่สำคัญที่สุด  ในการยึดโยงให้ประเทศจีนมีความเป็นปึกแผ่น     ผมอดนึกถึงประเทศไทยของเรา  เราได้เน้นตรงนี้กันเพียงใด  ยิ่งหลายๆ  ปีมานี้ ผมนึกถึงความวุ่นวายของบ้านเมืองเราขณะนี้  ช่วยหาคำตอยให้คนไทยด้วยเถอะ  เราจะนำพาประเทศไทยไปทางใหน  ด้วยหลักคิดอะไร   บ่อยครั้งที่สุด  ที่ผมเศร้าใจมาก  เราจัดการศึกษากันในระบบดรงเรียนมานานร่วม  100กว่าปีแล้ว  คนไทยก็ยังขาดเหตุผล  คนไทยจำนวนมาก(อาจเกินครึ่งหนึ่งของประเทศ)ยังใช้อารมณ์มากกว่าสติปัญญา  เมื่อใหร่หรืออีกนานแค่ใหนที่สังคมไทยถึงจะเป็นสังคมปัญญา   แก้ปัญหาด้วยสติปัญญามากกว่าอารมณ์ การศึกษาเราล้มเหลวอีกแล้วใช่หรือไม่

           เวลาที่นั่งรถซึ่งวิ่งผ่านตามถนน  จะพบป้ายเล็กป้ายน้อย  เขียนด้วยข้อความเป็นภาษาจีนว่า"อ้ายกว๋อ  อ้ายเจีย"แปลเป็นไทยว่า  รักชาติ  รักบ้านเมือง ปรากฎอยู่ทั่วไป  สังเกตความต่อเนื่องในการปลูกฝังคุณธรรมข้อนี้  ระหว่างในโรงเรียนกับนอกโรงเรียน(แล้ว) หันมาดูบ้านเรา ตามข้างถนนหาดูได้ยากมากๆ

            มองดู  หากไม่ชวนคิด  มันก็ข้อความธรรมดาๆมาก  แต่ตรึกตรองให้ลึกลงไป  มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก  เพราะผมถือว่า  มีชาติ  ถึงจะมีเรา  คงไม่ผิด   ประเทศจีน เขาปลูกฝังให้รักพรรคคอมิวนิสต์  โดยเฉพาะรักท่านเหมาเจ๋อตง  ผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเขา สังคมไทย ทำอะไรกันอยู่  เราตอยตนเองไม้ได้ว่า เราต้องการประเทศไทยแบบใหน  เราจะพาประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างไร  ด้วยนวัตกรรม/หลักคิดอะไร

          นอกจากคุณธรรมข้อดังกล่าวแล้ว  สิ่งที่ยึดถือกันทุกโรงเรียนของประเทศจีน  ก็คือ  คุณธรรมว่าด้วยเรื่อง  ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์  ความอดทน  ความเสียสละ  ความสามัคคี  

             สุดท้ายผมก็ตั้งคำถาม  ให้ทุกท่านช่วยหาคำตอบว่า ไม่ว่าสถาบันการศึกษาก็ดี  หรือสังคม  ทั้งระบบก็ดี  บ้านเมื่องที่เป็นอยู่  ตกลงว่า  ระบบมีปัญหา  หรือคนมีปัญหา อย่าบอกว่าทั้งคนทั้งระบบนะ  เพราะถ้าเช่นนั้น   ไม่ว่าคุณจะใช้นวัตกรรม Re-think  หรือ Re-engineering    หรือ Re-Form   หรือ  Re-Structur    ก็คงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้  ผมว่า  Re-build  หรือไม่ก็ Regency  ไปเลยดีใหม  จริงแล้วสังคมไทยวันนี้ก็ยังมีทางออก   ถ้าต้องการทางออกที่ดีขึ้น  "เรา"  ทุกคนต้อง"เจ็บ"นะ  เราต้องผ่าตัดใหญ่แล้วนะ  เพื่อรักษาชวัติหรือสังคมนี้ให้อยู่รอด  สงบ  สันติ  ยั่งยืน  ใช่ใหม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)