ส่งหัวข้องานวิจัย

  Contact

  ส่งหัวข้องานวิจัย  
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพการ์ตูนเรื่องธรรมชาติรอบตัวเรา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ทำไมจึงเลือก เพราะเด็กยังไม่รูจักคำว่าธรรมชาติ ธรรมชาติคืออะไร,ประกอบไปด้วยอะไร และไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นเรียกว่าอะไรบ้าง,มีหน้าที่อะไร เด็กมีความสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กน้อยมาก มีความสมใจให้กับสิ่งนั้นๆในระยะเวลาที่สั้นมาก จึงต้องการทำให้เด็กเกิดความสุขในการเรียนรู้ในห้องเรียนก็จะทำให้เด็กมีความจำได้ดีขึ้น นส.กัญญานาถ บุญชื่น 48071125 นส.ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์ 48071255 นายปราโมทย์ บุญชื่น 48071460

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ต่อดาว R.C.&TOY

Post ID: 35618, Created: , Updated, 2012-06-17 19:17:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ส่งหัวข้องานวิจัย

Recent Posts 

Comments (0)