ส่งหัวข้องานวิจัย

ส่งหัวข้องานวิจัย
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพการ์ตูนเรื่องธรรมชาติรอบตัวเรา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ทำไมจึงเลือก เพราะเด็กยังไม่รูจักคำว่าธรรมชาติ ธรรมชาติคืออะไร,ประกอบไปด้วยอะไร และไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นเรียกว่าอะไรบ้าง,มีหน้าที่อะไร เด็กมีความสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กน้อยมาก มีความสมใจให้กับสิ่งนั้นๆในระยะเวลาที่สั้นมาก จึงต้องการทำให้เด็กเกิดความสุขในการเรียนรู้ในห้องเรียนก็จะทำให้เด็กมีความจำได้ดีขึ้น นส.กัญญานาถ บุญชื่น 48071125 นส.ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์ 48071255 นายปราโมทย์ บุญชื่น 48071460

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต่อดาว R.C.&TOYความเห็น (0)