สื่อนวัตกรรม การศึกษา


เพื่ออนาคตของชาติ

    ชื่อโครงการ     บทเรียนสำเร็จรูป

                          เรื่อง หน้าที่พลเมือง     

   

     ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                        นายสิทธิชัย  ใจทอง  ป.บัณฑิต  ห้อง 01  รหัส  52741114

   

    หลักการและเหตุผล   

             ในบ้านเมืองเราปัจจุบัน  เหตุการณ์ต่าง ๆ มีความวุ่นวายสับสน  ไม่ว่าจะเป็นการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  หน้าที่ของพลเมืองที่ดี  ศิลปะวัฒนธรรมก็เปลี่ยนไป  ส่งผลให้การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ลำบากมากยิ่งขึ้น  ไม่รู้ว่าจะยึดถือสิ่งใดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  เพราะเหตุการบ้านเมืองไม่สงบ  ไม่รู้ว่าจะพึงพาหน่วยงานใดได้บ้าง   การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ไปในทิศทางไหน  จึงต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้เรียน  ในเรื่องของสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่ของพลเมือง  การใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะเหมาะสม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข

   

    วัตถุประสงค์

             1.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของพลเมืองที่ดี

             2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างหน้าที่ของพลเมืองดีได้

             3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

   

   ขอบเขต

            1.สื่อสามารถให้ผู้เรียนจดจำได้ดียิ่งขึ้น         

           2.สื่อสามารถช่วยสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้

       3.สื่อสามารถช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้าใจ   และเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.  ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงได้

          2.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

          3.  ผู้เรียนสามารถเข้าใจสถานภาพ  สิทธิ ของตนในสังคมนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

          4.  ผู้เรียนสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี

      ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1. เขียนโครงการเสนอให้อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา  เพื่อรับการอนุมัติโครงการ

          2. เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วเริ่มดำเนินการ  ในการจัดทำสื่อบทเรียนสำเร็จรูป

         3. นำบทเรียนสำเร็จรูปฉบับร่างไปให้ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ตรวจดูว่าสื่อสมบูรณ์หรือไม่

        4. ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สื่อยังไม่สมบูรณ์

        5. ทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 4 คน แบบ 1:1  (4  ห้อง)

        6. ประเมินผลการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปฉบับร่าง

        7. ปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่การประเมินผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

        8. จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปฉบับสมบูรณ์

        9. นำผลงานส่งอาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา

       

     ระยะเวลา 

    เริ่มตั้งแต่  วันที่  1  กรกฏาคม  2553  จนกระทั่งถึงวันที่  20  กันยายน  2553  หรือตามความเหมาะสม

   

   งบประมาณ

            1.ค่ากระดาษ A 4                                 100   บาท

            2.ค่าเข้าเล่มบทเรียน                               50   บาท

            3.ค่าปริ้นบทเรียน                                  100   บาท

             4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                 50    บาท

                  รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ                300    บาท      

    

       

                              

 

หมายเลขบันทึก: 356087เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2010 21:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 10:44 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (12)

เนื้อหามีความเป็น "นามธรรม" สูงมากครับ

ครูต้องหาเลือกใช้สื่อนวัตกรรมฯ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา

ขั้นตอนที่เขียนไว้ก็ยังไม่ชัดเจน

ไม่ทราบว่าครูจะทำสื่ออะไร จะมีกระบวนการเรียนอย่างไร จะผลิตอย่างไร

ปรับปรุงด่วนมากครับ ;)

สวัสดีคะ คุณ คนเก็บฟืน

ยินดีให้ความช่วยเหลือคะ

หากมีข้อสงสัยที่ดิฉันพอจะช่วยได้

ลองฝากคำถามและคุยกันได้ที่ e-mail : tigaru_apple@hotmail.com หรือ e52741144@hotmail.com นะคะ

หรือลองปรึกษาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องของโครงการ

เป็นกำลังใจให้คะ

ขอบคุณคะ ^_^

ขอขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาให้คำแนะนำครับ และผมได้ปรับดูเสร็จแล้วครับ ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่า ถ้าอาจารย์ว่างก็ลองมาตรวจดูอีกทีนะครับ ขอบคุณครับ

ขอบขอบคุณ คุณดินสอสีด้วยที่พร้อมให้คำแนะนำครับ

แวะมาชมค่ะ ของเรายังไม่ผ่านเหมือนกัน แก้สองรอบหล่ะ

ขอบคุณครับที่เข้ามาทักทาย คุณ Trendwatching

เนื้อหานี้ตรงอยู่ในหลักสูตรชั้น ป.4 จริงหรือครับ ???

กระบวนการเรียนภายในเป็นอย่างไรครับ เขียนมาด้วย :)

ขอบคุณครับอาจารย์ ที่เข้ามาช่วยชี้แนะ

ยังไม่ได้แก้ไขโครงการเหรอครับ ?

สวัสดีคนเก็บฟืน

งานไปถึงไหนแล้ว

ตั้งใจทำนะครับ

จะได้ไปฉลองพร้อมกัน

ด่วนเลยยยยยยยยยยยยยยย

ขอขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาทักทายครับ

สวัสดีลูกเทวดาเป็นงายบ้างสำบายดีบ่ ไปเที่ยวไหนก้ชวนกันบ้างเด้อ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี