บทที่ 7 โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา


ชื่อโครงการ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย

ชื่อผู้จัดทำโครงการ

นางสาวอัญชลี   ชมเมือง รหัสประจำตัว 52741259  ห้องเรียน 2

หลักการและเหตุผล

การทำบทเรียนสำเร็จรูปเพราะจะทำให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อการเรียนการสอนในระดับชั้น.ป.5
  2. เพื่อให้กนักเรียนได้ใช้บทเรียนสำเร็จรูปชิ้นนี้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารประกอบการเรียนที่มีอยู่

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้(เนื้อหาวิชา, ระดับชั้น)

เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับกการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย ระดับชั้น ป.5

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถผลิตสื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดีทั้งตนเอง และ ผู้อื่นให้มีศักยภาพ

ขั้นตอนการดำเนินการ :

1. เขียนโครงการ สื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย

2. ศึกษาความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา

3. กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาจะได้ัรับ

4. เนื้อหาของบทเรียนแบ่งเป็นกรอบ

ระยะเวลาในการจัดทำ

20 พ.ค. 2553 - 31 พ.ค. 2553

งบประมาณ 

  • กระดาษโฟโต้  100 บาท
  • ค่าปริ้นงาน  100 บาท
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  100 บาท

 รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 300  บาท

งบประมาณที่ใช้จริง

      การผลิตบทเรียนสำเร็จรูปชิ้นนี้ใช่งบประมาณทั้งหมด  300 บาท       

หมายเลขบันทึก: 355513เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2010 11:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤษภาคม 2012 14:50 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)

"บัตรคำ" เป็นเพียงสื่อการสอนชนิดเดียวเท่านั้นครับ

อาจจะต้องปรับไปเป็น "ชุดการสอน" ไปเลยครับ

เพราะเด็กค่อนข้างเล็ก ครูต้องเป็นควบคุมกระบวนทั้งหมด

ปรับด่วนเลย ;)

สวัสดีค่ะ คุณ sincerity

มาเป้นกำลังใจให้ค่ะ สู้ๆๆค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี