หญ้าเนเปียร์ปากช่อง

หญ้าเนเปียร์ปากช่องให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพดี

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑

(Pennisetum purpureum cv. pakchong1) 

 

 

 

             หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ (Pennisetum purpureum cv. pakchong1) เป็นหญ้าที่ได้รับการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นหญ้าลูกผสมระหว่างหญ้าเนเปียร์(Pennisetum purpureum) กับ หญ้าไข่มุก (Pennisetum americanum) มีอายุหลายปี (perennial) ลักษณะของลำต้นเป็นแบบตั้งตรง ทรงต้นเป็นกอค่อนข้างตรง ไม่ติดเมล็ด ระยะออกดอกสั้น  มีระบบรากที่แข็งแรง  สูงประมาณ 2-4  เมตร แตกกอดี มีสัดส่วนใบต่อลำต้น (leaf to stem ratio)สูง  เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ เหมาะสำหรับปลูกในเขตพื้นที่ให้น้ำได้ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง มีโปรตีนประมาณ 15-18  เปอร์เซ็นต์ (ศูนย์ฯ นครราชสีมา, 2010) เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ในรูปหญ้าสดที่อายุการตัด 45 วัน หรือ หญ้าหมักที่อายุการตัด 60-75 วัน  หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ เป็นหญ้าที่นิยมปลูกกันมากในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย ปัจจุบันหญ้าสายพันธุ์นี้ได้ถูกนำไปปลูกใช้เลี้ยงสัตว์ในประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในแถบลาตินอเมริกันหลายๆ ประเทศ เช่น บราซิล รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลาง 

              เมื่อปี พ.. 2552 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ได้นำหญ้าสายพันธุ์นี้ มาปลูกเพื่อศึกษาความสามารถในการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะ  พบว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง  ไม่มีโรคและแมลงรบกวน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพของดินและสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครราชสีมา  จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  พบว่าหญ้าสายพันธุ์นี้ที่อายุการตัด 45 วัน มีโปรตีนสูงถึง 18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์อื่นๆ แล้วหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด ทั้งในแง่ของคุณค่าทางโภชนะ ความสะดวกในการตัดมาใช้ประโยชน์ เพราะหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ มีลักษณะเฉพาะอีกอย่าง คือ มีขนที่บริเวณขอบใบน้อยมากมีลำต้นและใบที่อ่อนนุ่ม ทำให้เกษตรกรพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์อื่น ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน และในแง่ของความน่ากิน พบว่าโคนมชอบกินมาก จึงถือได้ว่า  "หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ นับว่าเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโคนมอย่างมาก"

 

ข้อมูล/ภาพ   นายเทวา  ฉวิงรัมย์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  กองอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์  โทร. 044-311612

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์

คำสำคัญ (Tags)#napier pakchong grass#หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑

หมายเลขบันทึก: 354384, เขียน: 27 Apr 2010 @ 12:14 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นายพิชิต เพ็งเก่ง
IP: xxx.49.242.39
เขียนเมื่อ 

ผมอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม ผมทำงานงานวิจัยหญ้าสายพันธุ์นี้อยู่