การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์


การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

"การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์"

 

                บันทึกนี้ ผู้เขียน ขอนำเรื่อง "การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์"   มาแจ้งให้รับทราบ ดังนี้ค่ะ...

               1.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สำหรับพระราชทานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายแก่ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย หลังพิธีพระราชทานหากมีผู้ไม่ได้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน สำนักเลขาธิการจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้มอบหมายผู้แทนที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อนำไปจ่ายใก้แก่ผู้ไม่ได้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานต่อไป

                2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับงบประมาณการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายไม่เพียงพอที่จะจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ครบตามจำนวนผู้ได้รับพระราชทาน  จึงต้องพิจารณาเฉลี่ยจ่ายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยกำหนดแนวทางในการนำไปพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัดต่อไป ดังนี้...

                    (1)  จ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานตามลำดับปีที่ได้รับพระราชทาน

                    (2)  หน่วยงานอาจพิจารณาจ่ายนอกจากเกณฑ์ตาม (1) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมได้เป็นการเฉพาะราย เช่น ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ

                    (3)  ให้สำรองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับการจ่ายไว้จำนวนหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการจ่ายยืมใช้ประดับได้

                 3. เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงลายมือชื่อในแบบบัญชีผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ คร.1)  ส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนฐานันดรต่อไป

                 4.  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นจะต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองที่ได้รับพระราชทานในตระกูลเดียวกันตามบทบัญญัติของกฎหมาย  โดยส่งคืนที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หากไม่สามารถส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองได้ด้วยประการใด ๆ จะต้องชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเงินตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด...

 

ศึกษาเพิ่มเติม...ตามเว็บไซต์ด้านล่างค่ะ...

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/pay.pdf

 

 

ที่มา  :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 

หมายเลขบันทึก: 353908เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2010 06:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 15:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี