งานวิจัยโครงการหลวงจัดเป็นตำนานของงานวิจัยรูปแบบหนึ่ง    คืองานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หรืองานวิจัยประยุกต์   เป็นงานวิจัยด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ที่สร้างนวัตกรรมมากมายแล้วแต่จะตีความ  

          เมื่อผมได้ ซีดี เอกสารงานฉลอง ๔๐ ปี งานวิจัยโครงการหลวง จาก ศ. ดร. สันทัด โรจนสุนทร ผมจึงอ่านด้วยความสนใจ   และขอเอาบทบรรยายสรุป ของ ศ. ดร. สันทัด โรจนสุนทร มาเผยแพร่   อ่านได้ ที่นี่

 

          ผมมองเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของการทำงานแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนด้วยการวิจัย    น่าเสียดายที่ปฏิบัติการเรื่องสำคัญๆ ในบ้านเมืองของเราไม่ได้ดำเนินการโดยยึดหลัก “ปฏิบัติคู่วิจัย” อย่างที่ดำเนินการในโครงการหลวง

 

 

วิจารณ์ พานิช
๙ เม.ย. ๕๓