ผมไม่ได้วาดการ์ตูนภาพเจ้านายมานาน...วันนี้ ประทับใจท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนปัจจุบัน..ท่านมงคล สุระสัจจะ ที่มาดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ระยะหนึ่งผมสังเกตุเเละสัมผัสท่านพบว่า ท่านเป็นศิลปินเต็มตัว ไม่ถือตัว เเละรักลูกน้อง ผมจึงขอวาดท่านไว้เป็นภาพการ์ตูนพร้อม อาจารย์ธนิต ศรีกลิ่นดี เเละอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งพบกันเมื่อไร ทั้ง 3 ท่านบรรเลงเพลงเพื่อชีวิตกันสนุกเลยขอรับ

        

                นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   เกิดวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2495 จังหวัดสระบุรี ภูมิลำเนาถาวร จังหวัดปทุมธานี

       ผมเกิดและโตในชนบท อาศัยวัดเป็นที่พักเรียนหนังสือ ฐานะค่อนข้างยากจน ความฝัน อันสูงสุด คือ เรียนจบอาชีวะแล้วก็ออกมาหางานทำช่วยเหลือครอบครัว ความฝันที่จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษา แม้จะอยากเรียนสักเพียงใดแต่ก็ดูจะเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม
          จนกระทั่งเมื่อปี 2514 ได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้โอกาสแก่ทุกคนที่อยากเรียนได้เข้าเรียน ผมได้ตัดสินใจเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นปลัดอำเภอ ไปรับใช้ประชาชนในชนบทบ้านเกิดเมืองนอน ในระหว่างเรียนได้พบว่าบรรยากาศในรามคำแหงเป็นบรรยากาศแห่งเสรีภาพ ทั้งด้านการศึกษา ด้านความคิด ด้านกิจกรรมและด้านอื่น ๆ เป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง ซึ่งในกาลต่อมาประสบการณ์นั้นคือเปลวเทียนที่ส่องสว่างเป็นแนวทางที่ชัดเจนให้ผมได้นำมาใช้ทำงานรับใช้บ้านเมือง รับใช้ประชาชนจนประสบความสำเร็จในอาชีพ

ผมฝากเจ้านายไว้ในใจประชาชนด้วยขอรับ