มอบตัวลูก ที่ ต.อ.


ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเอาระเบียบออกมาใช้แสดงให้เห็นจิตใจที่เกือกูล

          วันนี้ 4 เม.ย. 2553 ทุกโรงเรียนกำหนดให้มีการมอบตัวนักเรียนชั้น ม. 1 และม. 4 ที่มีการเลื่อนทั้งการสอบ ประกาศผล และมอบตัวมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว ลูกชายผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์เลื่อน และท้ายสุดก็ได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดม ตามความตั้งใจ และได้มอบตัวเรียนร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ และตอนบ่ายผมต้องเดินทางลงไปที่นราธิวาสเพื่อภารกิจ 2-3 อย่างโดยเฉพาะพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลตากใบ นำการเรียนรู้ เรื่อง  "การพัฒนาคุณภาพอย่างพอเพียง การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน" ทำให้ผมต้องจัดการตนเองและลูกชายให้เสร็จในตอนเช้าและมาสนามบินตอนบ่าย

          ผมเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่ที่จอดรถของ BTS ที่หมอชิต ไปสยามโดย BTS ถึงโรงเรียน 07.30 น. นักเรียนและผู้ปกครองเริ่มเข้ามาหนาตา สักครู่มีเสียงประกาศตามสายถึงอาจารย์ที่มารับมอบหากพร้อมแล้วสามารถรับมอบตัวเด็กได้เลย ทำให้ผมคิดว่าเราตงไม่รีบแล้วรีบไปที่ห้องและใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงการมอบตัวก็แล้วเสร็จ ทำให้ผมมองเห็นการริหารและการทำงานของโรงเรียนแห่งนี้เป็นการทำงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเอาระบียบออกมาใช้แสดงให้เห็นจิตใจที่เกื้อกูลของอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุมศึกษา

 

คำสำคัญ (Tags): #เรื่องของลูก
หมายเลขบันทึก: 349538เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2010 12:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

ยินดี และ ดีใจ ด้วยครับ ท่านอาจารย์

 

          ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ เห็นภาพช่วยให้คลายร้อนลงได้บ้างนะครับกับอากาศและบรรยากาศในบ้านเมืองของเรา

               "ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี"

           เป็นข้อความที่ติดไว้ด้านหน้าตึกที่จริงมีชื่อตึกยังไม่รู้จัก ที่คนทำงานอย่างผมประทับใจและเกิดความหวังว่าโรงเรียนแห่งนี้จะช่วยทำให้ลูกเป็นคนดี เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจพัฒนาขึ้น และเป็นที่พึงของสังคมในอนาคต ผมกับลูกชายใช้เวลาสัก 40 นาที การมอบตัวก็แล้วเสร็จเราได้เดินมาทาง ถ.อังรีดูนัง แตกออกเริ่มร้อม เราก็คุยกันว่าเวลาเช้าเวลาเรียนจะเดินมาทางด้านหน้าโรงเรียน ขากลับตอนเย็นเดินทางอังรีดูนัง ก็จะทำให้ไม่ต้องตากแดดมากนัก ลูกชายผมเริ่มเรียนรู้ เรื่องการเดินทางไปเรียนจากบ้านในแต่ละวัน ก็ต้องเรียนรู้ต้องรอพี่ที่เคยมีประสบการณ์เคยเรียนที่สาธิตปทุมวัน ซึ่งตอนนี้ไปหาประสบการณ์(หาเงินด้วยตนเอง)อีกซีกโลกหนึ่งเดือนหน้าจะกลับมา

          บรรยากาศในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมร่ม เย็นไปด้วยร่มไม้ ศาลารอบๆ สระน้ำ นำพุ ที่พ่นขึ้นทำให้ความร้อนลดลงได้มากที่เดียว

            

                       

          เรากลับมาเอารถที่หมอชิด และไปทานอาหารก้วยเตียวลูกชิน และลอดซ่องสิงคโปร์ เจ้าประจำของเราที่สะพานควาย กลับถึงบ้าน 10.30 น.อย่างสบายๆ แล้วบ่ายต้นๆไปสบามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางไปนราธิวาสโดยมีเป้าหมายหลักคือสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่โรงพยาบาลตากใบ ในเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพที่พอเพียง การพัฒนาคุณภาพที่ย่งยืน"

 

 

                 "ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี"

          ที่จริงหากทุกคนเห็นข้อความ อ่านก็ได้เห็น เพียง 2 ประโยค 2 ประโยคที่ได้เห็นนั้นมีความคิดอยู่ฐานภายในอีกมากมาย....

         กตัญญู ความรู้คุณของโรงเรียนที่เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนั้นเป็นประการแรก ประการต่อมาความเป็นครูที่เป็นผู้สร้างนั้นต้องทำหน้าที่ปลูกจิตวิญญาณของเด็กให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น หรือวิวัฒน์ขึ้น เป็นจิตใจที่ดีงามเป็นจิตใจที่นำพาและร่วมก่อเกิดแต่สิ่งดีๆให้แก่ตนเอง สังคม และมวลมนุษยชาติ รู้คุณสังคมนี้ได้มอบโอกาสให้ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้...เพื่อให้เป็นคนดีเป็นพื้นฐาน และเป็นผู้มีความรู้

          กตเวที การตอบแทนคุณอย่างใกล้และติดตัวเราก็คือพ่อ แม่ ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน ครู อาจารย์ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และเพือน  หากมองไกลออกไปก็คือสังคมที่เราได้อาศัยอยู่ ประเทศชาติ และมวลมนุษย์โดยทั่วไป ที่ได้มอบโอกาสนี้ การตอบแทบที่ง่ายคือการให้ความเคารพ เชื่อฟังคำสั่งสอน ใคร่ครวญพิจารณาใมมูลเหตุของที่มา ถึงการดำเนินชีวิตที่ต้องก้าวเดินที่ไม่ได้สร้างความทุกข์ให้แก่ตนเอง และผู้อื่น ลดการเบียดเบียนซึ่งกันละกัน รวมถึงสิ่งแวดล้อม และโลกของเราด้วย พร้อมทั้งรับใช้เมื่อมีโอกาสอย่าทันที่ทันใด เป็นโอกาสทำความดีเป็นการรับใช้สังคม เป็นการตอบแทนคุณที่สังคมได้มอบให้.... 

 

สวัสดี ครับ

ขอร่วมแสดงความยินดี กับคุณภาพทางการศึกษาของบุคคลในครอบครัวด้วย นะครับอาจารย์

อ่านความเห็นที่ 3 ที่อาจารย์ขยายความไว้ แล้ว รู้สึกดี มาก มาก เลย นะครับ

..

ขอบพระคุณ ครับ

ความกตัญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

ขอบพระคุณสำหรับบันทึกครับ...

เมื่อกลับเข้ามาดูแลนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้สร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ได้รู้ความกตัญูกตเวทีใช้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งการให้ การให้ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดขึ้น เราก็ต้องรู้พระคุณผู้ให้กำเนิด อันได้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ และเสร็จพระราชดำเนินมาเปิดมหาวิทยาลัยฯ  ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ รวบรวมทุนจากกัลยาณมิตรมาช่วยกันสร้าง พื้นที่ที่ดีเหมาะแก่การเรียนรู้ทั้งตัวเราเองและนักศึกษา

การทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ ทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พร้อมไปด้วยความรู้และจิตใจที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ออกไปรับใช้สังคมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม" เป็นการตอบแทนพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ตลอดจนกัลยาณมิตรของท่าน และแผ่นดิน เป็นการกตเวทีที่ผมสำนึกตลอดเวลาครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี