เป็นเรื่องยากที่จะให้เด็กนักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ เพราะจะทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายการออกเสียงภาษาอังกฤษ ดังนั้นเมื่อเราใช้สื่อคาราโอเกะซึ่งเป็นเพลงเหมาะสำหรับวัยของเด็กก็จะสามารถแก้ปัญหานักเรียนเบื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี