R2R : เวทีวันแรก...R2R

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัญหา = สิ่งที่เราคาดหวัง - สิ่งที่เราไม่ได้ตามหวัง

       วันนี้ได้ขันอาสาและเสมือนว่าได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลวิทยากร ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปรับวิทยากร "คุณชายขอบ" จากที่พักเพื่อเดินทางไปที่ รพ.ยโสธร เมื่อไปถึงผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหลายต่างพากันทยอยมา และรอในห้องประชุมบางส่วน บรรยากาศที่เข้าไปพบต่างดูเคร่งเครียดเล็กน้อย เพราะดูส่วนใหญ่จะเกร็งๆ กับการที่ว่ามาทำวิจัย เมื่อถึงเวลาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่านนายแพทย์พิเชษฐ์ อังศุวัชรากร ก็มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พี่ต้อย (คุณอรพินท์ วงศ์อนันต์) และพี่เตี้ย (คุณอุไร ชำนาญค้า) คุณเอื้อของเราทั้งสามท่านร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ทีม R2R

       เมื่อพิธีการทั้งหลายผ่านพ้นไป เวทีก็เริ่มเดินและขับเคลื่อนโดยท่านวิทยากร "คุณชายขอบ" นำเรื่องเล่าสู่กันฟังประเด็น KM อย่างให้มองเห็นภาพ จากนั้นเราก็เริ่มแบ่งกลุ่มการเดินเรื่องตามขอบข่ายการทำงานที่เรามุ่งพัฒนา โดยแบ่งเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความสนใจในการพัฒนางานบริการผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มที่สนใจในกระบวนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย CVA กลุ่มที่สนใจในการการดูแลมารดาและทารก และกลุ่มที่เป็นทีมงานศัยกรรมและห้องผ่าตัด โจทย์แรกที่เราให้กลุ่มเดิน คือ การเล่าเรื่องที่เป็นเรื่อง"ความภูมิใจ" ในการทำงานของเราให้คุณกิจทั้งหลายในกลุ่มเล่าสู่กันฟัง จากนั้นก็ให้ค้นหาสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคปัญหาที่ยังมีอยู่ และเป็นปัญหาที่เราสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขได้

 

ปัญหา = สิ่งที่เราคาดหวัง - สิ่งที่เราไม่ได้ตามหวัง

ปัญหาการวิจัย = ปัญหา - ปัญหาที่เราแก้ไขโดยนโยบาย/การจัดการ

 

6 มิถุนายน 2549

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
     ขอเติมเต็มให้อีกครั้งด้วยบันทึกนี้ครับ เริ่มต้นวิจัยด้วยสถิติที่อยากใช้ ลองดูเพิ่มเติมนะครับ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณนะคะ....ดิฉันรู้สึกชอบมากเลยคะที่เราสามารถนำเรื่องยากมาช่วยกันเดินเรื่องให้เป็นเรื่องง่ายๆ...สบายๆ...