เบื้องหลัง GotoKnow.org

ภาพที่ ๑ ครูใหญ่ เตรียมการ ลิขิต ด้วย Picture

ภาพที่ ๒ ถ่ายแล้วนา ยิ้มหน่อย

ภาพที่ ๓ ร่วมกัน ลิขิต Picture

ภาพที่ ๔ ร่วมกัน ลิขิต Picture โดย ทีมงาน สคส "ใครเป็นใคร ครับ"

ภาพที่ ๔ "เอ เขา ร่วมลิขิต Picture อะไรกันน๊า"

JJ