คนประเทศไหนบริจาคเลือดมาก [EN]


องค์การอนามัย โลก (WHO) ตีพิมพ์แผนที่ผู้บริจาคเลือดโลก โดยใช้สถิติในปี 2007 หรือ พ.ศ. 2550 ในรายงาน 'Global blood safety and availability: Facts and figures from the 2007 Blood Safety Survey'

แปลว่า "ความปลอดภัยเลือดทั่วโลกและความมีอยู่: ข้อเท็จจริงและข้อมูลจากการสำรวจความปลอดภัยเลือด 2007", ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ [ WHO ]

---///---

[WHO]

ภาพที่ 1: แผนที่ผู้บริจาคโลหิตโลก (voluntary unpaid blood donation = สัดส่วนเลือดที่ไ้ด้รับบริจาคโดยผู้บริจาคเลือดที่ไม่รับเงินตอบแทน คิดเป็นร้อยละจากเลือดที่มีทั้งหมด) > [ WHO ]

เลือดที่ได้มาจากการบริจาคประเภทไม่รับเงินตอบแทนมีความปลอดภัยสูงกว่าเลือด ทดแทน (replacement) จากญาติคนไข้ (ซึ่งส่วนหนึ่งจะไม่ยอมบริจาคให้แม้คนไข้จะเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ผัว เมีย ลูก หลาน) และปลอดภัยกว่าเลือดที่ได้จากการซื้อหามาเสมอ

...

อุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวของไทยมีจุดอ่อนในเรื่องเลือด เนื่องจากคนต่างชาติส่วนหนึ่งกลัวติดเอดส์ถ้าได้รับเลือดในไทย (ไทยมีชื่อเสียงในเรื่องคนไข้เอดส์จากการสำส่อนทางเพศสูงมากประเทศหนึ่งใน โลก)

ยุทธศาสตร์ใหญ่ในการทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจตรงนี้ คือ การช่วยกันหาผู้บริจาคขาประจำ ซึ่งถ้าบริจาคเป็นประจำ 2 ครั้งขึ้นไป (ปกติทุกครั้งต้องตรวจเลือดใหม่หมด) จะมีความปลอดภัยสูงขึ้นอย่างมากมาย

...

แถบสีแดง (ต่ำกว่า 5%) คือ ประเทศที่มีสัดส่วนผู้บริจาคเลือดต่ำที่สุด หลักสังเกต คือ จะเป็นประเทศกำลังพัฒนา ประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำ และมีฐานะยากจนเสมอ 

ประเทศเหล่านี้ได้แก่ เฮติ สาธารณรัฐโดมินิกัน; อาฟริกาส่วนใหญ่; เยเมน; เอเชียกลาง; เนปาล บังคลาเทศ พม่า ลาว กัมพูชา เกาหลีเหนือ

...

[WHO]

ภาพที่ 2: แผนที่ผู้บริจาคโลหิตโลก เน้นอเมริกาเหนือ-กลาง-ใต้ > แถบสีแดง (ต่ำกว่า 5%); แถบสีเนื้อ (5-9.9%); แถบสีเหลือง (10-19.9%); แถบสีเขียวอ่อน (20-29.9%); แถบสีเขียวเข้ม (30% ขึ้นไป); แถบสีเทา (ไม่มีข้อมูล) [ WHO ]

ประเทศที่มีแถบสีเขียวทั่วโลกมีลักษณะตรงกัน คือ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือไม่ก็มีระดับการศึกษาประชากรค่อนข้างสูงได้แก่ แคนาดา สหรัฐฯ ไอซ์แลนด์ ยุโรปตะวันตก (ยกเว้นโปรตุเกส); ยุโรปตะวันออกบางประเทศ (เอสโตเนีย ลิธัวเนีย เบลารุส); กรีซ; ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวเซีแลนด์ 

...

ประเทศหมู่ เกาะใกล้สหรัฐฯ คือ คิวบามีผู้บริจาคเลือดมากทั้งๆ ที่เป็นประเทศยากจน, ลักษณะเฉพาะของประเทศนี้ได้แก่ มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง และมีระบบสาธารณสุขที่ก้าวไปไกล

คิวบาจนแต่ผลิตหมอ-พยาบาลได้มากมาหลายสิบปี ส่งออกหมอ-พยาบาลไปช่วยประเทศในอเมริกากลางเกือบทุกประเทศ ทำให้ "ได้ใจ" เพื่อนบ้านจนเวลาผู้นำสหรัฐฯ ติเตียนอะไรคิวบาเป็นไม่ได้ จะมีเพื่อนบ้านออกมาคัดค้านทันที

...

แถมคิวบายัง รับรักษาโรคตาจากประเทศเพื่อนบ้านแบบรับไม่อั้นอีกต่างหาก... แล้วแบบนี้ประเทศไหน (ในอเมริกากลาง-หมู่เกาะแคริบเีบียน) จะไม่รักคิวบา

เรื่องนี้ข้ามหน้าข้ามตาสหรัฐฯ มากจนทนไม่ไหว ต้องขัดแข้งขัดขา ประกาศให้หมอ-พยาบาลคิวบาที่เป็นอาสาสมัครนอกประเทศขอวีซ่าพิเศษ เข้าไปอยู่ในสหรัฐฯ ได้ทันที 

...

กรณีภัยพิบัติ แผ่นดินไหวในเฮตินั้น... ถ้าสหรัฐฯ ร่วมมือกับคิวบา ช่วยกันรักษาผ่าตัดคนยากแทนการส่งไปฟลอริด้า แล้วหาเจ้าภาพจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ ต่อมาก็ประเทศ "ไม่รับ" ต่อ ทำให้โดนทั่วโลกติเตียน

ถ้าเปลี่ยนเป็นขอให้คิวบารับ แล้วสหรัฐฯ ช่วยด้านการขนส่ง-การเงิน-วัสดุอุปกรณ์-อาสาสมัคร รวมทั้งหมอเข้าไปลงแรงกับคิวบาแทน, แบบนี้สหรัฐฯ จะ "ได้ใจ" คนทั่วแคริบเบียน อเมริกากลาง และคนทั่วโลกทีเดียว

...

[WHO]

ภาพที่ 3: แผนที่ผู้บริจาคโลหิตโลกนอกทวีปอเมริกาเหนือ-กลาง-ใต้; ประเทศที่น่าสนใจมาก คือ ประเทศดาวรุ่งดวงใหม่ (แถบสีเขียวอ่อน) ซึ่งมีแนวโน้มจะก้าวไปไกลในอนาคต > [ WHO ]

ดาวรุ่งดวงใหม่เหล่านี้ได้แก่ โปรตุเกส ยุโรปตะวันออก (ลัตเวีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเชค สโลวาเกีย); รัสเซีย อิหร่าน และ... ไทย (ถ้าไม่ทะเลาะกันเองมากเกิน)

...

[WHO]

ภาพที่ 4: แผนที่ผู้บริจาคโลหิตโลก เน้นประเทศแถบอาเซียน > [ WHO ]

(1). สีเขียวอ่อน = 20-29.9% หรือประเทศดาวรุ่งในภูมิภาคนี้ คือ ไทย

(2). สีเหลือง = 10-19.9% คือ ภูฏาน ปากีสถาน ศรีลังกา มาเลเซีย

(3). สีเนื้อ-น้ำตาล = 5-9.9% คือ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

(4). สีแดง = น้อยกว่า 5% คือ เนปาล บังคลาเทศ พม่า ลาว กัมพูชา ติมอร์เลสเต (ติมอร์ตะวันออก), เกาหลีเหนือ

...

เรื่องที่น่า สังเกต คือ ประเทศใดยิ่งมีประเทศเพื่อนบ้านต่างแถบสีมากจะยิ่งมีแรงงานต่างด้าว-ผู้อพยพ มากเสมอ เช่น สหรัฐฯ (สีเขียวเข้ม) อยู่ใกล้เม็กซิโก-อเมริกากลาง-ใต้ (สีเขียวอ่อน-เหลือง-น้ำตาล);...

ไทย (สีเขียวอ่อน) อยู่ใกล้กลุ่มประเทศสีแดง; มาเลเซีย (สีเหลือง) อยู่ใกล้่กลุ่มประเทศสีน้ำตาล (มาเลเซียใช้แรงงานต่างด้าวนับล้านคน โดยเฉพาะที่มาจากอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์)

...

ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์ เรา                                

คลิกลิ้งค์ > คลิกลำโพง-ธงชาติ > ฟัง-ออกเสียงตามเจ้าของภาษา 3 รอบ เพื่อให้จำศัพท์ได้ถูกต้องและเร็ว

ย้ำ เสียงหนัก (accent) ที่พยางค์แต้มสี กรณีมีตำแหน่งย้ำเสียง 2 ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ย้ำเสียงหนักกว่า คือ พยางค์ที่ใช้ตัวอักษรตัวหนา

...

@ [ available ] > [ อะ - แว้ - เล - เบิ่ว - L ] > http://www.thefreedictionary.com/available > adjective = ซึ่งใช้ประโยชน์ได้ มีพร้อมให้ใช้ เข้าถึงการใช้ประโยชน์ได้

@ [ availability ] > [ อะ - แว - เล - บี๊ - ลี - ถี่ ] > http://www.merriam-webster.com/dictionary/availability หรือ http://www.thefreedictionary.com/availability

...

# We have cars available in 4 colors. = เรามีรถ (พร้อมให้ใช้ พร้อมให้เลือกใช้ เช่น เมื่อลูกค้ามาซื้อ ฯลฯ) 4 สี.

# Blood in Thailand is commonly available. = เลือดในประเทศมีพร้อม (มากพอใช้) เป็นปกติ.

...

 ติดตามบล็อกของเราได้ทางทวิตเตอร์ > [ Twitter ]

ที่ มา                                                         

  • Thank [ WHO ]
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง สงวนลิขสิทธิ์ ยินดีให้นำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาได้. > 10 มีนาคม 2553.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแล ท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.
หมายเลขบันทึก: 343377เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2010 22:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 22:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี