การเขียนความเรียงขั้นสูง

  การเขียนความเรียงขั้นสูง เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง   

     เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2553  ครูตั๊กได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรม โรงเรียนมาตรฐานสากล  ที่โรงเรียนปทุมวิไล  จังหวัดปทุมธานี  การไปครั้งนี้ ไปแบบไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ทราบเพียงคร่าวๆว่า  โรงเรียนแก่งคอย เป็น 1 ใน 500  โรงเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล

     เมื่อได้รับฟังข้อมูลต่างๆ แล้ว จึงทราบว่าภาระงานที่ต้องทำคือ จะขับเคลื่อนอย่างไรให้ ผู้เรียนจะมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ที่อยู่ภายใต้บริบท ล้ำเลิศวิชาการ  สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา    ล้ำหน้าทางความคิด    ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์การกล่อมเกลาผู้เรียนให้พร้อมใจกันรับผิดชอบและร่วมอนุรักษ์โลก    

      ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอีกประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ขึ้นใหม่ ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  โดยจะต้องปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนกลยุทธ์กันใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดทำสาระเพิ่มเติม  4  เรื่อง ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีความรู้ การเขียนความเรียงขั้นสูง กิจกรรมโครงงาน และ โลกศึกษา ท่านวิทยากรชี้แจงว่า แต่ละกลุ่มสาระต้องพิจารณาว่า ในรายวิชาทั้ง 4 เรื่องนั้น กลุ่มสาระใดจะรับเป็นเจ้าภาพ ก็ให้จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเข้าไป  ดูท่าทีแล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ครูตั๊กสังกัดอยู่คงจะหนีไม่พ้น วิชาความเรียงขั้นสูง เมื่อไปศึกษาเอกสารจึงพบว่า สาระการเรียนรู้ การเขียนความเรียงขั้นสูง เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

         เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ใช้สำหรับการเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended- Eassay) ได้แก่ วิธีการเขียนชื่อเรื่อง การกำหนดประเด็นปัญหา การเขียนคำนำ ข้อมูลสารสนเทศ การใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจน นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และการเขียนบทสรุป  เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียบเรียงบทความ การเขียนบทคัดย่อ การเขียนกิตติกรรมประกาศ การเขียนสารบัญ  การนำเสนอประกอบการอธิบายด้วย แผนที่ แผนภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบและตาราง การเขียนเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม รวมทั้งวิธีการนำเสนอการอ้างอิงถ้อยคำหรือความคิดเห็น

        เห็นขอบข่ายเนื้อหาวิชาแล้ว ก็น่าหนักใจ เพราะเหมือนกับการเขียนผลงานวิจัย หรือรายงานวิจัยนั่นเอง หนักหนาสาหัสมิใช่เล่นเลย

        แต่เพื่อ ความเป็นมาตรฐานสากลของโรงเรียนแก่งคอย  งานนี้  ครูตั๊ก สู้ตายค่ะ !!

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนมาตรฐานสากล

คำสำคัญ (Tags)#ความเรียงขั้นสูง

หมายเลขบันทึก: 342452, เขียน: 06 Mar 2010 @ 21:45, แก้ไข, 01 Jan 2013 @ 17:17, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 149, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ครูดุ่ย
IP: xxx.143.132.38
เขียนเมื่อ 08 Jun 2010 @ 10:50

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลที่ครูัตั๊กส่งให้และเผยแพร่ให้กับผู้ที่ต้องการข้อมูลทุกท่าน ครูตั๊กทำให้ภูเขาที่อยู่ในอกหายไปในฉับพลันเลยค่ะ ขอขอบพระคุณอีกครั้งคะ ในความกรุณา

จาก.... ครูคอมฯ ที่ได้รับมอบหมายให้สอนความเรียงขั้นสูงและทฤษฎีการเรียนรู้

ครูอ้อ
IP: xxx.42.68.87
เขียนเมื่อ 09 Jun 2010 @ 12:19

อ. ตั๊กคะพอจะมีคำอธิบายรายวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง ระดับม.ปลายไหมคะ พอดีที่โรงเรียนสอนในระดับ ม.1 และ ม.4 ค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

IP: xxx.53.202.234
เขียนเมื่อ 09 Jun 2010 @ 17:56

เย้ ☺ ☻

จะได้เอาไปส่งครูวิชา ไทย EE ป.4

การ์ตูน
IP: xxx.42.107.53
เขียนเมื่อ 10 Jun 2010 @ 13:29

ดีจร้า......

ธัญญาเรศ
IP: xxx.42.107.53
เขียนเมื่อ 10 Jun 2010 @ 13:31

ไม่เห็นมีไรเลย

เกตุ
IP: xxx.42.107.53
เขียนเมื่อ 10 Jun 2010 @ 13:31

น้องน้อย...............

ธีร์จุฑา
IP: xxx.42.107.53
เขียนเมื่อ 10 Jun 2010 @ 13:36

เหินหาว.........................................................

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ 14 Jun 2010 @ 21:48

ได้มีโอกาสไปประชุมที่ พัทยา เมื่อวันที่ 1้2-13 2553 มิถุนายน ได้รับหลักการ และแนวปฏิบัติ ในการสอน วิชาความเรียงขั้นสูง

โดยท่านวิทยากร อาจารย์ภาสกร พงษ์สิทธากร คุณครูที่ยังไม่ได้เข้า้รับการอบรม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะที่

http://www.worldclassschoolthai.net/testimonials-1/xeksarprakxbkarbrryaykhorngkarprachumphathnabukhlakrkhorngkarykradabrongreiynmatrthansakl

จะมีเอกสารครบทั้ง 4 เรื่องค่ะ

สำหรับครูตั๊กเอง..ก็คงจะต้องไปปรับคำอธิบายรายวิชาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดในเอกสาร ขอให้คุณครูทุกท่าน

ที่สอนวิชา EE มีความสุขในการทำงานนะคะ

ธัญญรัตน์ ต้นนุ่น
IP: xxx.27.63.105
เขียนเมื่อ 25 Jun 2010 @ 18:32

คุณครูตั๊กคะ

หนูเป็นนิสิตฝึกสอนนะคะ ได้รับมอบหมายให้สอนวิชา ความเรียงขั้นสูง เพิ่งฝึกสอนก็ได้สอนวิชายากมากกกกซะแล้ว สับสนไปหมดเลยคะ ไม่รู้จะฝึกนักเรียน หรือ ขั้นตอนอย่างไรให้เด็กรู้ที่ละขั้น แล้วเขียนได้ หนูสอนป.6 คะ

ตอนนี้ทำแผนก็มึนไปหมด

คุณครูตั๊กพอจะมีเอกสารหรือวิธีการสอนแนะนำหนูบ้างไหมคะ รบกวนส่งมาที่เมลล์หน่อยนะคะ ขอบคุณมากเลยคะ

[email protected]

ครูเด็กดี
IP: xxx.129.52.107
เขียนเมื่อ 01 Jul 2010 @ 13:35

ขอบคุณครูตั๊กมากค่ะ ที่นำข่าวใหม่ๆมาฝากเพื่อนครู ขอให้ครูตั๊กสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ครูเด็กดี
IP: xxx.129.52.107
เขียนเมื่อ 19 Jul 2010 @ 14:03

ครูตั๊กค่ะอยากให้ครูตั๊กลงตัวอย่างการเขียนความเรียงที่สมบูรณ์ให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

[email protected]

IP: xxx.47.2.212
เขียนเมื่อ 24 Jul 2010 @ 20:32

การเขียนความเรียงต้องเริ่มอย่างไรก่อนคะ

เขียนเรื่องสมุนไพรในพระราชดำริอ่ะค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ 01 Aug 2010 @ 17:06

เริ่มต้น คงต้องวางโครงเรื่องที่จะเขียนก่อนนะคะ ว่า จะเขียนในหัวข้อใดบ้างทำเป็นหัวข้อย่อยๆ นะคะ

หลังจากได้โครงเรื่องแล้ว ก็ศึกษาเอกสารค่ะ ว่าหัวข้อต่างๆที่กำหนดไว้ จะค้นคว้าจากที่ไหนได้บ้าง หนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ ฯลฯริ่มจา

ได้เอกสารแล้ว ก็เริ่มต้นเขียนค่ะ เริ่มจาก บทนำ.. เป็นการสร้างความสนใจให้ผู้อ่าน ส่วนเนื้อหา คือข้อมูลที่เราค้นคว้าไว้ เขียนตาม

โครงเรื่อง และส่วนสุดท้าย เป็นบทสรุป ค่ะ รวบรวมใจความสำคัญของแต่ละหัวข้อ มาเรียบเรียงในส่วนท้ายนี้..

ที่กล่าวมานี้เป้นหลักการนะคะ ส่วนการเขียนนั้น ที่โรงเรียนกำหนดให้เขียนเป็นบทหรือเปล่าคะ..

ครูตั๊กให้เด็กๆที่เขียนความเรียง ให้เขียนเป็นบทๆมาค่ะ แต่ละบทต้องมีองค์ประกอบครบ สามส่วน คือ บทนำ เนื้อหา และสรุป..

ในส่วนท้าย ต้องเขียนบรรณานุกรมมาด้วย.. ค่ะ

สงสัยอะไร อย่างไร แวะมาได้นะคะ ยินดีตอบข้อซักถามค่ะ /ครูตั๊ก..

จุฬาลักษณ์
IP: xxx.49.193.87
เขียนเมื่อ 21 Aug 2010 @ 14:17

มีตัวอย่างการเขียนไหมค่ะ???

โครงร่างการศึกษา มีตัวอย่างไหมค่ะ

พอจะเขียน แล้วเขียนไม่ถูกค่ะ

ลีลา
IP: xxx.143.191.2
เขียนเมื่อ 01 Sep 2010 @ 12:58

สวัสดีค่ะ หนูมีความประสงค์อยากให้ ครูตั๊กช้วย บอกวิธีการ เขียนเรียงความขั้นสูง โดยใช้หัวข้อ เรื่อง วัยรุ่นกับการเขียนหนังสือ ว่าเป็นอ่องไร ดดย เกิ่นนำด้วยว่าขึ้นต้นอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

กร
IP: xxx.42.93.118
เขียนเมื่อ 05 Sep 2010 @ 13:58

เขียนเกี่ยวกับควรเริ่มจากอะไรค่ะ

พิก
IP: xxx.42.93.118
เขียนเมื่อ 05 Sep 2010 @ 14:00

เขียนเกี่ยวกับยาเสพติดควรเริ่มจากอะไรค่ะ

น่ารัก
IP: xxx.42.107.50
เขียนเมื่อ 15 Sep 2010 @ 11:56

สวัสดีค่ะ  หนูอยากให้ครูตั๊กช่วยสรุปความเรียง

ขั้นสูงเรือง ครอบครัวแสนวุ่นวายค่ะ

หนูอยากมีแนวทางในการดำเนินงาน

ศศิรจน์ ร้อยดาพันธุ์
IP: xxx.19.66.219
เขียนเมื่อ 06 Oct 2010 @ 21:58

คุณครูตั๊กคะ...เพิ่งได้รับมอบหมายให้สอนความเรียง ม.ปลาย 10ห้อง 

ไม่เคยสอน   ไม่เคยอบรมเลย...พยายามศึกษาจากหลายๆแหล่งเรียนรู้แล้ว....         คิดว่าไม่กระจ่าง

ขอความกรุณาคุณครูตั๊กช่วยเป็นวิทยาทานหน่อยนะคะ...ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ..

                                                 ครูตุ่ม...

 

ครูไก่ เพื่อนเก่า
IP: xxx.24.65.141
เขียนเมื่อ 08 Oct 2010 @ 18:20

ครูตั๊กคะ ดิฉันขอความกรุณาช่วยเหลือ แนะนำการเขียนความเรียงขั้นสูง ต้องฝึกเด็กแข่ง แต่เป็นภาษาอังกฤษ ชายเหน่งบังคับ ปลุกเร้าให้ลองทำ แต่ดิฉันไม่ได้สอนวิชานี้ เป็นงงมากๆ ช่วยด้วยนะ

ผู้รอคอย
IP: xxx.19.68.29
เขียนเมื่อ 09 Oct 2010 @ 11:59

สวัสดีค่ะ คุณครูตั๊ก ตอนนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง ของม.ปลาย ด้วยค่ะ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเขียนคำอธิบายรายวิชาอย่างไรบ้าง ตามระดับความยากง่าย เพราะเริ่มตั้งแต่ ม.4 ถึง ม. 6 เลยค่ะ รบกวนคุณครูช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ 14 Oct 2010 @ 00:31

ตอบครูตุ่ม คุณศศิรจน์

คำอธิบายรายวิชา ความเรียงขั้นสูง ที่ไปรับหลักการมานะคะ คุณครูสามารถ ใช้คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ เหมือนกัน ตลอด 3 ปีค่ะ รายละเอียด ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนนะคะแต่ในเอกสาร มีกรอบไว้ให้ค่ะว่าจะสอนในทิศทางใด โปรดไปศึกษาจากเอกสาร เรื่อง คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน นะคะ ทุกโรงเรียนจะมีเล่มนี้ค่ะ..

ตอบ คุณจุฬาลักษณ์ คุณพิก คุณน่ารัก

กว่าจะตอบคำถามนี้ คงเสร็จสิ้นการสอบไปแล้ว ต้องขออภัยด้วยนะคะ การเริ่มต้นการเขียนความเรียง ก็เริ่มจาก

๑. การเลื่อกเรื่อง และตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ

๒. กำหนดขอบเขตของเนื้อหา เพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงเรื่อง และนำไปสู่แผนการแบ่งบท

๓. เมื่อได้โครงเรื่องแล้ว เป็นขั้นตอนของการไปเก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาสังเคราะห์

๔. เรียบเรียงเรื่อง ตามโครงเรื่องหรือแผนแบ่งบทที่ได้จัดทำไว้ ค่ะ

ยกตัวอย่าง

๑. เรื่องยาเสพติด

๒. กำหนดขอบเขต

๒.๑ ความหมายของยาเสพติด

๒.๒ ชนิดของยาเสพติด

๒.๓ ลักษณะอาการของผู้ติดยาเสพติด

๒.๔ การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ

๓. จากขอบเขตที่กำหนดไว้ ก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ จากหนังสือ สื่อต่างๆ เว็บไซต์

๔. นำเนื้อเรื่องทั้งหมด มาเขียนด้วยสำนวนของผู้เขียนเอง โดยการสังเคราะห์วรรณกรรมที่ไปสืบค้นหรือที่ไปค้นคว้ามา

๕. จัดทำรูปเล่มให้มีองค์ประกอบครบ ตามรูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการ

ในส่วนของครูผู้สอนนะคะ อาจประเมินผล ขั้นสุดท้ายด้วยการสอบสัมภาษณ์ แทนการสอบข้อเขียน เพราะนักเรียนแต่ละคน จะศึกษาค้นคว้าเรื่องตามความสนใจ

ตอบ คุณครูไก่เพื่อนเก่า

ดีใจมากๆค่ะ ที่ได้พบกัน สำหรับ EE ของวิชาภาษาอังกฤษ คงจะมาทำเป็นรุปแบบรายงานแบบของวิชาภาษาไทยไม่ได้

คงจะต้องนึกถึง สมัยเรียนวิชา writing นะคะ คุณครู คงต้องดูจากมาตรฐานและตัวชีวัดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนค่ะ โดยผลการเรีรู้ร้อาจจะเริ่มจาก การสอน tense prefix suffix idoms etc. อันนี้ ดูจากบริบทของนักเรียนนะคะ. เริ่มจากง่ายไปหายากนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเป็นกำลังใจให้ครูตั๊กค่ะ

ครูตุ่ม
IP: xxx.19.66.244
เขียนเมื่อ 19 Oct 2010 @ 02:35

ขอบคุณนะคะคุณครูตั๊ก...

จุฑาทิพ
IP: xxx.67.132.249
เขียนเมื่อ 22 Oct 2010 @ 17:20

ขอบคุณครูตั๊กมากๆ นะคะที่ให้ความรู้

เมย์
IP: xxx.84.238.147
เขียนเมื่อ 25 Oct 2010 @ 14:15

สวัสดีคะครูตั๊กหนูอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อ บทสรุปและการเขียนเนื้อเรื่องที่ดี ถ้ามีตัวอย่างหนูขอด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

วิทยานุกูลนารี
IP: xxx.46.91.4
เขียนเมื่อ 29 Oct 2010 @ 09:39

แล้วถ้าจะเขียนเรื่องปัญหาในครอบครัวล่ะค่ะ ? ต้องเริ่มยังไง ?

artdy
IP: xxx.53.171.89
เขียนเมื่อ 30 Oct 2010 @ 07:22

ครูตั๊กคะ

คือหนูได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนเขียนความเรียงขั้นสูงอ่ะค่ะ

แต่หนูก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่ คือหนูได้รับมอบหมายเรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไข่ไก่ค่ะ

แต่หนูไม่รู้จะขึ้นต้นคำนำด้วยอะไรหนูก็เลยอยากให้ครูตั๊กช่วยหนูด้วยนะคะ

(ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะครูต๊ก)

IP: xxx.53.171.89
เขียนเมื่อ 30 Oct 2010 @ 07:31

มีเรื่องเพิ่มเติมหน่อยอ่ะค่ะ

คือเรื่องเมื่อกี้ถ้าครูตั๊กช่วยเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

นิ่ม
IP: xxx.206.1.45
เขียนเมื่อ 30 Oct 2010 @ 17:51

สวัสดีค่ะครูตั๊กแ

ไม่รู้ว่าครูตั๊กจะมาเปิดอ่านทันไหม ครูตั๊กมีเบอร์ไหมคะ ขอให้หนูหน่อย ทางเมลล์ก็ได้ค่ะ [email protected]ามเรียงขั้นสูง

งงตั้งแต่ ตีความหมายคำไม่ถูก อยู่ดีๆ ก็ได้มาสอน เพราะไปรับปากหัวหน้าวิชาการไว้ ทีแรกก็นึกว่าเป็นเรียงความธรรมดา เพราะเคยเห็นข้อสอบที่ครูเค้าออกสอบมันคล้ายเรียงความเลยค่ะ งงว่าจะสอนแบบไหน แบบเรียงความ มีย่อหน้า 3 ย่อหน้างั้นเหรอคะ แต่ที่แน่ๆ อยากเห็นตัวอย่างค่ะ ขอดูหน่อยเถอะค่ะ หนูจะเริ่มสอนวันจันทร์ที่ 1 นี้

นักเรียนดี
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ 01 Nov 2010 @ 18:40

ครูตั๊กค่ะ ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเราจะมีวิธีทบทวนยังไงหรอคะ (ตอบที) ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เด็กดี
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ 01 Nov 2010 @ 18:43

ช่วยได้มากเลยค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะ

แทนไท
IP: xxx.172.222.75
เขียนเมื่อ 03 Nov 2010 @ 17:19

ครูครับผมมีให้เขียนเรียงความเรื่อง เรียนภาษาไทยอย่างไรให้ได้เกรด4 อะคับต้องเขียนแปบไหนหรอครับ

coco
IP: xxx.26.59.7
เขียนเมื่อ 06 Nov 2010 @ 14:37

ครูคะ

คือว่าหนูอยากได้แบบฟอร์มอ่ะค่ะ

เเล้วหนูก็ทำหลักการเเละเหตุผลไม่เป็น

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

น้อง
IP: xxx.173.193.22
เขียนเมื่อ 06 Nov 2010 @ 23:46

ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ

หนูต้องทำงานเกี่ยวกับวิชานี้

ซึ่งกลุ่มของหนูเลือก อาหารที่ขึ้นชื่อในเบตง

แล้วหนูต้องทำยังงั้นให้มันออกมาแบสมบูรณ์แบบค่ะ

หนูพึ่งเรียนปีนี้ปีแรกหนูเลยไม่เข้าจัยค่ะ

ช่วยส่งมาทางเมลหนูนะค่ะ

หนูจะนำไปบอกเพื่อนในกลุ่มหนูค่ะ

ถ้าช่วยหนูได้

หนูขอขอบคุณล่วงนะเลยค่ะ

ขอบคุณนะค่ะ

IP: xxx.42.115.133
เขียนเมื่อ 07 Nov 2010 @ 12:46

ครูตั๊กคะ เดี๊ยนได้รับผิดฃอบทั้งม.1,4 ความรุ้หลอกเด็กไม่มีเลยเรื่องนี้ เซ็งจิต

IP: xxx.232.40.49
เขียนเมื่อ 07 Nov 2010 @ 19:48

ครูค่ะครูของหนูให้เขียนเรียงความเรื่อง เรียนภาษาไทยอย่างไรให้ได้เกรด4 อะคค่ะต้องเขียนแบบไหนหรอค่ะ

ครูสาว
IP: xxx.46.149.168
เขียนเมื่อ 07 Nov 2010 @ 23:30

ขอบคุณครูตั๊กที่ให้แนวคิดดีๆ เกี่ยวกับการเขียนความเรียงขั้นสูง มีปัญหาด้านการสอนความเรียงจะปรึกษานะค่ะ

19
IP: xxx.172.208.236
เขียนเมื่อ 08 Nov 2010 @ 11:06

สวัสดีค่ะคุณครูตั๊ก ถ้าหนูจะสอนให้เด็กเขียนความเรียงขั้นสูงเป็น หนูต้องเริ่มจากอะไรก่อนค่ะ คือหนูต้องทำเป็นแผนการสอนเรื่องการเขียนความเรียงขั้นสูง ขอครูตั๊กช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ 08 Nov 2010 @ 20:55

สวัสดีค่ะ ทุกๆท่าน ต้องขอโทษเป็นอย่างมากค่ะ ที่อาจจะเข้ามาตอบคำถามช้ามาก แต่คิดว่าคงจะพอได้รับประโยชน์นะคะ

ในส่วนของคุณครู ที่จะ้ต้องสอนวิชานี้ คุณครูสามารถค้นคว้า้เอกสาร เกี่ยวกับการเขียนรายงานจากการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลจากสารสนเทศ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเนต หรือจะซื้อหนังสือตามศูนย์หนังสือได้ค่ะ

ส่วนน้องๆนักเรียนที่เรียนวิชานี้ ก็จะคล้ายๆกับการเขียนรายงานโครงงานค่ะ เพียงแต่เนื้อหาเป็นการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล ทฤษฎี แะนำมาเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง ค่ะ

เริ่มจาก ชื่อเรื่องนะคะ ตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจ จากนั้น กำหนดขอบเขตว่า จะค้นคว้าในเรื่องใดบ้าง ซึ่งก็คือขั้นตอนของการวางโครงเรื่อง เมื่อได้ขอบเขตของเรื่องแล้ว ก็ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร อินเตอร์เนต ตำรา ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูลแต่ละเรื่องแล้ว ก็นำข้อมูลที่ได้ มาเขียนเรียบเรียง มีการอ้างอิง และควรจบบทด้วยการสรุปที่เขียนโดยภาษาของตนเอง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ เป็นการเขียนเชิงคุณภาพ ค่ะ

ขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาเยี่ยมเยือนนะคะ/ครูตั๊ก

นร.รร.บ้านหลวง น่าน
IP: xxx.172.124.69
เขียนเมื่อ 09 Nov 2010 @ 16:59

ขอบพระคุณคุณครูตั๊กที่ให้ความรู้เรื่องการเขียนเรียงความที่ดี อีกไม่นานผมต้องไปแข่งขันเขียนเรียงความด้วยสิขอกำลังใจด้วยนะครับ

นร.สตรีพัทลุง
IP: xxx.173.201.22
เขียนเมื่อ 14 Nov 2010 @ 08:51

ครูตั๊กขา การเขียนความเรียง กับ เรียงความ เหมือนกันไหมค่ะ แล้ววิธีการเขียนต้องมี 3 ย่อหน้าไหม

อาชิตะ ชะบาโตะ
IP: xxx.49.151.225
เขียนเมื่อ 14 Nov 2010 @ 21:17

ครูตั๊กครับการเรียงความขั้นสูงมี3ย่อหน้าใช่ไหมครับคือ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป ใช่ป่าวครับ คุณครูตั๊กช่วยบอกทีคร้าฟ!!!

pun2012
IP: xxx.143.159.51
เขียนเมื่อ 15 Nov 2010 @ 14:54

ครูควรเขียนให้ดีอีกคนเขาไม่รู้เรื่อง

แฟนเจ้าของเว็บ
IP: xxx.143.159.51
เขียนเมื่อ 15 Nov 2010 @ 15:00

hdfklbvfgbnnnkm,l

จุรีรัตน์
IP: xxx.232.242.102
เขียนเมื่อ 16 Nov 2010 @ 19:53

ครูค่ะหนูไม่รู้ว่าจะตั้งหัวข้อเรื่องอะไร

สรัลพร
IP: xxx.123.94.145
เขียนเมื่อ 22 Nov 2010 @ 19:16

หนูเขียนแข่งขันได้ที่ 1 ของเพชรบุรีเป็นตัวแทนแข่งระดับภาคค่ะ

สรัลพร
IP: xxx.123.94.145
เขียนเมื่อ 22 Nov 2010 @ 19:24

ไม่จำเป็นต้อง 3 ย่อหน้าหรอกค่ะถ้าอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวมีหลายที่ อย่างสมมุติ3ที่ ก็ย่อ3ย่อหน้าก็ได้ค่ะถ้ามีหัวข้อใหม่ก็ย่อหน้าได้ค่ะ ส่วนคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป คนละส่วนค่ะ ต้องมี 1.หน้าปก 2.ปกรอง 3.คำนำ 4.สารบัญ 5.บทนำ 6.เนื้อเรื่อง ไม่จำเป็นต้องหน้าเดียว 7.บทสรุป 8.ภาพเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ ไม่จำเป็นต้องหน้าเดียว 9.เอกสารอ้างอิงอย่างน้อย 2 ชื่อ

okนะคะคุณอาชิตะ ชะบาโตะ

บุษบา ชัยสา
IP: xxx.172.228.83
เขียนเมื่อ 23 Nov 2010 @ 15:44

ความเรียงขั้นสูงไม่รู้จะมีกลวิธีใดให้นักเรียนที่เรียนอ่อนที่สุดห้อง 8-10 เรียนรู้เรื่องบอกหน่อยนะคะเอาบุญ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ 23 Nov 2010 @ 17:39

ขอบคุณ คุณสลัลพร มากค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ 23 Nov 2010 @ 17:42

คุณบุษบาคะ ห้องที่ครูตั๊กสอน ก็เป็นเด็กเรียนอ่อนค่ะ คุณครูมอบหมายงานให้ครั้งละน้อยๆ เพื่อให้เด็กทำได้ และจะได้เกิดกำลังใจในการทำงาน สู้ๆ นะคะ เอาใจช่วยทุกคนค่ะ

ครูวาสินี เวชชประสิทธิ์
IP: xxx.8.128.209
เขียนเมื่อ 29 Nov 2010 @ 08:48

ขอบคุณครูตั๊กมากเลยค่ะ ที่กรุณาเปิดไฟให้ห้องเรียน EE ความเรียงขั้นสูงสว่างไสวขึ้นอีกแรงหนึ่ง ให้กำลังใจครูตั๊กสร้างกุศลนี้ต่อไปอีกค่ะ

ศุภลักษณ์
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ 29 Nov 2010 @ 14:35

ไม่รู้จะเริ่มทำยังไงดีค่ะครูสั่งงานให้ทำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วต้องส่งพฤหัสนี้ค่ะ งงมาก เป็นครั้งแรกที่ได้ทำ ไม่รู้รูปแบบการทำด้วย อยากรู้รูปแบบการทำมากๆ ค่ะ

ด.ข.พีรณัฐ สิงคาน
IP: xxx.207.155.84
เขียนเมื่อ 29 Nov 2010 @ 19:18

ครู คับคือว่า การเขียนเรียงความอะคับ เขา ดูกันตรงไหนบ้งคับ แล้ว ต้องอ้างอิงด้วยไหม

ขวัญ
IP: xxx.206.86.132
เขียนเมื่อ 08 Dec 2010 @ 19:28

หนูเขียยนไม่เปน

รัชตะ คำใบ
IP: xxx.53.70.170
เขียนเมื่อ 14 Dec 2010 @ 18:59

คุรครูครับคำนำความเรียงเขียนยังไงครับ

สราลี
IP: xxx.19.66.102
เขียนเมื่อ 18 Dec 2010 @ 20:01

ครูค่ะ

คือว่ามันยากมากเข้าใจยากมากค่ะครู

คือหนูไม่เข้าใจวิธีการทำค่ะ

ทำส่งอาจารย์ที่ไรก็ผิดตลอดเลยค่ะครู

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ 19 Dec 2010 @ 20:15

วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงาน ประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษาที่ กทม. ได้ชมนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ ด้วยความื่นตาติ่นใจ และได้เห็นหลักสูตร EE ของโรงเรียนที่นำมาจัดนิทรรศการ

ก็มีความเชื่อมั่นค่ะ ว่าทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาความเรียงขั้นสูง ได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน ที่สอวิชา ความเรียงขั้นสูง และเป็นกำลังใจให้นักเรียน ทุกคนค่ะ

ทุกคนอาจจะเหนื่อย งวยงง หลงทาง แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรผิดอะไรถูก ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน และสามารถปรับแก้ไขหลักสูตรได้ตลอดเวลาค่ะ ยังมีนิทรรศการในวันที่ 20 ธ.ค. อีกหนึ่งวันค่ะ คุณครูที่ว่างจากการสอน และไปกลับสะดวก

ครูตั๊กขอเชิญมาชมนิทรรศการนะคะ ได้ประโยชน์และได้แนวทางไปปรับใช้ในโรงเรียนของเราได้มากทีเดียวค่ะ

อินทรา
IP: xxx.129.52.213
เขียนเมื่อ 20 Dec 2010 @ 09:34

คือว่าหนูไม่เข้าใจครูมีตัวอย่างให้ดูใหมค่ะ

คุณครูตั๊ก
เขียนเมื่อ 21 Dec 2010 @ 03:41

สำหรับน้องๆ นักเรียนที่เขียนขอตัวอย่างมาหรือ อยากให้เขียนอธิบาายพิ่มเติม ส่ง e-mail มานะคะ ครูตั้กจะแนบไฟล์ตัวอย่างไปให้ค่ะ

ภาณุ
IP: xxx.84.184.239
เขียนเมื่อ 06 Jan 2011 @ 17:44

ขอตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยได้หมัยครับ

ok
IP: xxx.87.98.160
เขียนเมื่อ 12 Jan 2011 @ 01:39

รบกวนขอตัวอย่าง "การเขียนความเรียงขั้นสูง" ภาษาไทย 1 เล่ม นะคะ

อยากทราบว่ามี ตัวอย่าง "Extended Essay" จากเพื่อนครูอังกฤษที่โรงเรียนหรือไม่ ขอเป็นตัวอย่าง สัก 1 ชุด

เพราะเคยส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน แต่ทั้งครูและกรรมการเองก็ไม่สันทัด ผลงานก็ยังไม่เคยได้ถึงเกณฑ์

ไปนิทรรศการในวันที่ 20 ธ.ค.เช่นกันค่ะ EEที่เป็นภาษาอังกฤษหายากมาก พบ1ชิ้น แต่ถูกหยิบยืมไปจนไม่ทราบอยู่ที่ไหนเลยค่ะ

จึงอยากขอแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอขอบคุณล่วงหน้าด่วนๆๆนะคะ จะแสดงในOpen House พฤหัส 13 ม.ค.นี้แล้วค่ะ

วันทนา คันธสร
IP: xxx.172.161.118
เขียนเมื่อ 12 Jan 2011 @ 09:06

เป็นครูสอนการเขียนความเรียงอยากได้ตัวอย่างผลงานเขียนความเรียงไว้เพื่อศึกษาและเป็นตัวอย่างให้นักเรียนด้วยค่ะ

ขอขอบคุณครูตั๊กมากเลยค่ะ

IP: xxx.183.212.78
เขียนเมื่อ 12 Jan 2011 @ 18:10

อยากดูตัวอย่างค่ะ

วนพรรณ
IP: xxx.27.229.133
เขียนเมื่อ 13 Jan 2011 @ 22:16

คือว่าโรงรียนหนูก็เรียนงงมากคะ

ประภัสสร
IP: xxx.47.204.178
เขียนเมื่อ 18 Jan 2011 @ 10:39

การเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่อง โขน

ควรจะเขียน บทนำ อย่างไรดีค่ะ จึงจำถูกต้องเหมาะสม

ครูสมสมร จรจรัส
IP: xxx.121.228.124
เขียนเมื่อ 19 Jan 2011 @ 17:00

ดิฉันว่าการเขียนความขั้นสูงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ

แอลฟ่า
IP: xxx.230.171.80
เขียนเมื่อ 25 Jan 2011 @ 21:10

ทำเรื่องไดโนเสาร์ค่ะ แต่ไม่รุว่าควรเขียนบดคัดย่อกับบทนำยังไงค่ะช่วยบอกให้ทราบได้ไหมค่ะ

จะขอบคุณมากค่ะอาจารย์

จิราวรรณ
IP: xxx.232.244.15
เขียนเมื่อ 27 Jan 2011 @ 18:21

คุณครูค่ะหนูอยากดูตัวอย่างมากเลยค่ะตอนนี้ เพราะหนูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่เลย

อรณิชา
IP: xxx.7.177.222
เขียนเมื่อ 30 Jan 2011 @ 22:33

รบกวนขอตัวอย่าง "การเขียนเรียงความขั้นสูง" ภาษาไทย หน่อยนะคะ

น้ำฟ้า
IP: xxx.114.109.2
เขียนเมื่อ 31 Jan 2011 @ 11:52

คุณครูตั๊กค่าช่วยแนะนำการเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่องภาวะโลกร้อน ถ้ามีตัวอย่างช่วยส่งมาทางอีเมลล์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าหวังอาจารย์คงช่วยหนูได้ ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.174.88.94
เขียนเมื่อ 09 Feb 2011 @ 18:12

ตอนนี้หนูเกิดภาวะงงกับความเรียงอะค่ะไม่รู้ว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไง

นร.พะเยา
IP: xxx.172.131.237
เขียนเมื่อ 12 Feb 2011 @ 07:34

ตอนนี้หนูเรียนระบบมาตรฐานสากล แล้วตองเขียนความเรียงอาชีพที่อยากเป็น โดยใช้การอ้างอิง หนูไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ  คะแนนก็สูงมากเลย

ไม่มีอะ
IP: xxx.7.171.58
เขียนเมื่อ 21 Feb 2011 @ 18:42

อะรัยวะตูงง

IP: xxx.121.131.194
เขียนเมื่อ 25 Feb 2011 @ 08:20

ดิฉันน่ะไม่เคยศึกษาหรือไปอบรมเรื่องนี้มาก่อน  แต่จากการศึกษาและอ่านตามแนวการเขียนเรียงความขั้นสูง  เขาบอกว่าเป็นสาระว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจจากสาระการเรียนรู้เน้นการฝึกกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง การถ่ายทอดสื่อความหมายแนวคิดและข้อมูลเป็นความเรียง พวกคุณกำลังหลงทางหรือเปล่าวิชานี้น่าจะเป็นการบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้และครูบรรณารักษ์ตามคู่มือ    ไม่ใช่ครูภาษไทยเป็นคนสอนเลย ครูภาษาไทยแค่ช่วยให้ใช้ภาษาไทยที่เรียนมาแล้วเรียบเรียงเนื้อหา มันจึงไม่ใช่ความเรียงหรือเรียงความ  แต่เป็นการเรียบเรียงรายงานการค้นคว้าวิจัย

มีอาจารย์ที่จบดุษฎีบัณฑิตทางอักษรศาสตร์ท่านหนึ่งฝากถามพวกคุณว่า  เรียงความมีขั้นสูงและขั้นตำล่ะมีมั้ย ชักเลอะเทอะกันใหญ่     

                                                              คนเป็นครู   ภาษาย  ๓๐ กว่าปี

 

ครูไทย
IP: xxx.143.191.26
เขียนเมื่อ 11 Mar 2011 @ 15:39

ได้รับมอบหมายให้สอนวิชานี้ชั้น ม.2 แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจนัก จึงต้องรบกวนครูตั๊กขอแนวทางการจัดการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา และรายละเอียดของมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้(ทั้ง 3 ชั้น เลยนะคะ)  ขอบคุณมากค่ะ

สับสนเหมือนกันค่ะ
IP: xxx.19.67.229
เขียนเมื่อ 03 May 2011 @ 12:29

สอนโรงเรียนมาตรฐานสากลเหมือนกัน พออ่านข้อความของเพื่อนครูแล้วก็สับสน เพราะท่ี่่ีโรงเรียนจัดวิชาความเรียงขั้นสูงในสาระภาษาต่างประเทศด้วย ตอนนี้นอนไม่หลับแล้วววว.... ตกลงตามหลักเกณฑ์แล้วเขาให้จัดอย่างไรกันแน่ แล้ววิธีสอนก็ต้องค้นค้วาเองหรือ ยากนะคะ ครูว่ายากนักหนาแล้ว ... แล้วนักเรียนละ.....แต่ถ้ายังไม่เออลี่ ก็สู้ ๆๆ ค่ะ...

นักเรียน
IP: xxx.205.37.72
เขียนเมื่อ 14 May 2011 @ 10:16

คือ ว่าทำไม มันเยอะจัง ค่ะ เขียนก็ยากเหมือนเขียนวิจัยเลย ค่ะ คือมันเร็วไปรึเปล่า สำหรับเด็ก ม4. เรียงความขั้นสูง2เล่มต่อ ปี คือ ว่ามันคิดยากนะ ค่ะ กว่าจะทำได้

เด็กอุบล
IP: xxx.180.34.232
เขียนเมื่อ 19 May 2011 @ 14:54

หนูยุป.6ก็เขียนนะค่ะ

ถวัลย์
IP: xxx.53.137.92
เขียนเมื่อ 22 May 2011 @ 11:04

ยากจังคับ

เด็ก สุรศักดิ์
IP: xxx.67.220.226
เขียนเมื่อ 24 May 2011 @ 20:49

ยาก จางเยย นร๊ คับ

IP: xxx.143.143.130
เขียนเมื่อ 26 May 2011 @ 10:45

อย่าๆๆๆๆๆ

อิอิ

555+

Lnw Ma
IP: xxx.172.97.10
เขียนเมื่อ 27 May 2011 @ 18:16

ยากๆๆๆๆๆๆๆๆ

ควาเห็นของนักเรียน
IP: xxx.51.1.179
เขียนเมื่อ 28 May 2011 @ 12:53

ตอนนี้หนูต้องเขียนเรียงความขั้นสูงค่ะ หนูเป็นนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ จึงคิดว่าการหาข้องมูลหรือการนำมาเรียบเรียง รวมถึงเวลาที่ค่อนข้างนานหรือความซับซ้อนของเรียงความขั้นสูงไม่ใช่ปัญหาสำหรับหนูเลยค่ะ แต่ปัญหาที่อยากให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ความสำคัญอย่างมากเลยก็คือ การสอนหรือการอธิบายให้เด็กเข้าใจค่ะ ว่ากำลังต้องการให้เด็กทำอะไร ตอนนี้พวกหนูมึนกับคำอธิบายและการสั่งงานของอาจารย์มากค่ะ พวกหนูถามเรื่องหนึ่งอาจารย์กลลับตอบอีกเรื่อง หรือที่สื่อสารกับไม่เข้าใจเป็นเพราะอายุที่ห่างกันมาาาาากกกกกกเหลือเกิน ขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่านรับไว้พิจารณาด้วยค่ะ หนูไม่อยากให้เพื่อนๆอีกหลายพันคนต้องมึนเหมือนกับหนูค่ะ

มะลิวัลย์
IP: xxx.67.69.208
เขียนเมื่อ 30 May 2011 @ 20:50

สวัสดีค่ะครู วิภาวรรณ เรืองวิรัตน์ หนูมีงานที่ครูร.ร สั่งมาต้องการคำช่วยเหลือจากครูค่ะเพราะพึ่งส่งมาครั้งแรกเองค่ะ เรื่องการเขียนความเยงเกี่ยวกับรายวิชาภาไทย

นักเรียน ครับบบ
IP: xxx.49.235.111
เขียนเมื่อ 30 May 2011 @ 22:35

ผมอยากทราบว่า การเขียนความเรียงขั้นสูงเรืองไหนควรเขียนหรึอไม่ควรเขียนครับบ ผมยังงงอยู่เลยไม่รู้จะทำเรื่องแบบไหนครับบ กรุณาด้วยนะครับ..

ครูแบงค์
IP: xxx.206.188.178
เขียนเมื่อ 02 Jun 2011 @ 14:02

คือผมสอนคณิตศาสตร์ แล้วจำเป็นต้องสอนหลักสูตร TOK นี้ด้วย แต่..กระผมเองก็ยังไม่เข้าใจรูปแบบสักเท่าไร

ตอนนี้ผมเริ่มสอนเด็กโดย 1.อธิบายให้เด็กฟังคร่าว ๆไปว่าเป็น ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยต้นเอง นำสิ่งที่เรียนไป

ประยุกต์กับชีวิตประจำวัน เช่น การแปลงทางเรขาสู่ลวดลายศิลป์

2. แล้ว ก็ให้เด็กไปคิดหัวข้อที่สนใจกันมาเพื่อนจะนำมาศึกษา หรือ ปฏิบัติ กันต่อ

......แล้วผมควร สอนต่อแบบไหน ดี ครับ...ขอคำแนะนำด้วยครับ...

อนุชา
IP: xxx.53.221.206
เขียนเมื่อ 05 Jun 2011 @ 12:52

ผมไม่รู้จะเริ่มต้นการเขียนความเรียงยังงัยคับตอนนี้ผมกำลัง งง มากคับ และควรเขียนเรื่องไหนดี ผมขอคำแนะนำด้วยนะคับ ....ขอบคุณครับ.....

นวพร
IP: xxx.48.147.100
เขียนเมื่อ 05 Jun 2011 @ 13:49

เป็นครูโรงเรียนมาตรฐานสากลเหมือนกันค่ะได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความเรียงขั้นสูงม.2 ไม่เคยอบรมเลยขอความกรุณาช่วยส่งโครงสร้างรายวิชามาที่ [email protected]  และอยากให้อาจารย์ตั๊กนำตัวอย่างผลงานนักเรียนบางส่วนที่พอจะเผยแพร่ได้ลงในเว็บของอาจารย์ด้วยนะคะถือซะว่าเป็นวิทยาทานก็แล้วกันค่ะ

เรณุกา วุฒิสาร
IP: xxx.87.135.9
เขียนเมื่อ 05 Jun 2011 @ 15:34

ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความเรียงขั้นสูงม.1 ไม่เคยอบรมเลยขอความกรุณาช่วยส่งโครงสร้างรายวิชามาที่ [email protected] [email protected][email protected][email protected][email protected]านก็แล้วกันค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ

เรณุกา วุฒิสาร

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

อ. พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ

โทร 084 649- 4084

วิลาวรรณ ศรีคุ้ย
IP: xxx.47.235.218
เขียนเมื่อ 12 Jun 2011 @ 05:42

ขอดูตัวอย่างการเขียนความเรียงขั้นสูงเรื่องอะไรก็ได้คะ แบบฉบับเต็มที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ดิฉันต้องนำไปสอนเด็กแต่ครูก็ทำไม่ถูกเหมือนกันคะ ส่งมาที่ อีเมลนี้ได้เลยนะคะ [email protected] ขอบพระคุณอย่างสูงคะ ครูวิลาวรรณ

นางสาวศรัณยา ลำบาล
IP: xxx.42.96.88
เขียนเมื่อ 16 Jun 2011 @ 13:02

สวัสดีค่ะ

หนูขอตัวอย่างเรียงความชั้นสูง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการเขียนและทำความเข้าใจในการเขียนเรียงความชั้นสูง ขอความกรุณาคุณครูช่วยส่ง มาที่ อีเมล [email protected] ด้วยนะคะ

ชนัญชิดา ไชยสถาน
IP: xxx.84.197.230
เขียนเมื่อ 23 Jun 2011 @ 16:17

ครูที่โรงเรียนให้หนูเขียนความเรียงชั้นสูงส่งประกวด แล้วหนูไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ ต้องทำอะไรมั่งคะ

พรพิมล หงษ์น้อย
IP: xxx.67.22.243
เขียนเมื่อ 26 Jun 2011 @ 09:44

เรียนครูตั๊ก หนูเพิ่งจบปริญญาตรีค่ะเข้าสอนในโรงเรียนครั้งแรกต้องสอนรายวิชาความเรียนขั้นสูงในระดับชั้น ม.2 ค่ะ หนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูสอนเด็กอยู่นี้หนูทำถูกต้องแล้วหรือยังเพราะหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดของสาระเท่าไหร่ และไม่เคยอบรมค่ะ แต่หนูก็ได้สอนรายวิชานี้ หนูจึงอยากรบกวนอาจาย์ช่วยอธิบายในรายละเอียดของวิชานี้และขอรบกวนดูผลงานของนักเรียนด้วยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ [email protected] อีเมล์ของหนูค่ะ

พิมพ์ชนก ปิงสุแสน
IP: xxx.7.228.130
เขียนเมื่อ 30 Jun 2011 @ 14:32

ขอดูตัวอย่างการเขียนความเรียงขั้นสูงเรื่องอะไรก็ได้คะ แบบฉบับเต็มที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ดิฉันต้องนำไปสอนเด็กแต่ครูก็ทำไม่ถูกเหมือนกันคะ ส่งมาที่ อีเมลนี้ได้เลยนะคะ [email protected] [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]าทานก็แล้วกันค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ ครูวิลาวรรณ

รุณณี รุ่งระวีวิลาศ
IP: xxx.206.22.212
เขียนเมื่อ 30 Jun 2011 @ 20:53

เรียน ครูตั๊ก

โรงเรียนดิฉันไม่ใช่โรงเรียนมาตรฐานสากล แต่ดิฉันได้อ่านเรื่องเรียงความขั้นสูงจากการที่ ศึกษานิเทศก์ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเขียนเรียงความขั้นสูงซึ่งดิฉันไม่เคยสอนเด็กเลย เพราะในหลักสูตรไม่มีแต่เคยอ่านในอินเทอร์เน็ต จึงไม่กล้าส่ง นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทราบแต่ว่ามีลักษณะการเขียนคล้ายการเขียนรายงานวิจัย ดิฉันจึงใคร่ขอรบกวนครูตั๊ก กรุณาส่งตัวอย่างการเขียนความเรียงขั้นสูงเรื่องอะไรก็ได้คะ แบบฉบับเต็มที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ดิฉันต้องนำไปสอนเด็กแต่ครูก็ทำไม่ถูกเหมือนกันคะ ส่งมาที่ อีเมลนี้ได้เลยนะคะ [email protected] [email protected][email protected][email protected]ด้ลงใน เป็นตัวอย่างให้ด้วยนะคะ ดิฉันขอขอบพระคุณครูตั๊กล่วงหน้าค่ะ

พัชราภรณ์ พันนังศณี
IP: xxx.173.145.2
เขียนเมื่อ 04 Jul 2011 @ 17:48

ยากมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กาญจนา สวรรยาวิสุทธิ์
IP: xxx.48.151.75
เขียนเมื่อ 09 Jul 2011 @ 10:27

ขอตัวอย่างความเรียงชั้นสูงที่สมบูรณ์ 1 เล่มค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครูไทย
IP: xxx.164.48.23
เขียนเมื่อ 17 Nov 2011 @ 10:38

ของโครงสร้างหลักสูตร ความเรียงขั้นสูง ทั้งม.ต้น ม.ปลายค่ะ คำอธิบายรายวิชาด้วยค่ะตอนนี้งงไปหมดแล้วค่ะ

ครูไทยใจมหึมา
IP: xxx.158.167.136
เขียนเมื่อ 05 Jul 2016 @ 14:55

สวัสดีครูตั๊ก หนูเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับสอนในรายวิชาความเรียงขั้นสูง และเพิ่งเป็นคนแรกที่สอนในโรงเรียนไม่รู้จะไปทางไหนก่อนดี หนูอยากได้แนวการสอน และเอกสารประกอบการสอน ถ้าคุณครูพอมีเป็นแนวทางให้กับหนูจะขอบพระคุณมากค่ะ [email protected]


  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น