เตรียมให้พร้อมก่อนยื่นภาษี

เตรียมให้พร้อมก่อนยื่นภาษี

ในช่วง 3  เดือนแรกของปี  ผู้มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปี  สิ่งสำคัญที่ต้องทำกันทุกคน ก็คือการรวบรวมเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ  เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ดังนั้น  เพื่อป้องกันข้อมูลตกหล่นหรือเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน  มาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลและเอกสารเหล่านี้ตรงกับที่ื่านเตรียมไว้หรือไม่  อาทิ

  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • หนังสือรับรองหรือใบแจ้งยอดสมาชิก  สำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
  • เลขประจำตัวประชาชน บิดา  มารดา  ตนเอง  คู่สมรส  กรณีอุปการะบิดา มารดา  ที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป
  • ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองเบี้ยประกันภัย
  • หนังสือรับรองหรือหลักฐานกองทุน RTF และ LTF
  • หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เช่าซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย

เอกสารหลักฐานเหล่านี้ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน  ซึ่งแต่ละท่านอาจแตกต่างกัน จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายการเงินที่ได้รับการยกเว้น และรายการลดหย่อน  ดังนั้น อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ ตนเองก่อนกรอกแบบแสดงรายการให้ครบถ้วนถูกต้อง  เพื่อนำไปยื่นและชำระภาษีภายในกำหนดวันที่  31  มีนาคม  2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสี้ยวหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ยื่นภาษี

หมายเลขบันทึก

341667

เขียน

04 Mar 2010 @ 11:18
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 23:58
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก