กลุ่มขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิโรคเรื้อรัง NS 655

NS655 โรคเรื้อรัง

การฝึกปฏิบัติ รายวิชา พย.655 ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 มีการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คนดังนี้

กลุ่ม 1 มีดังนี้

1.  นางสาวธนพร  บุญมุสิก

2.  นางอุษา    ทัศนวิน

3.  นางณัฐธยาน์    ประเสริฐอำไพสกุล

4.  นางจารุณี  จันทร์เปล่ง

5.  นางสาวรุ่งศิริ    ลิ้มสุขสันต์

กลุ่ม 2 มีดังนี้

1.  นางสุกัญญา    คุณกิตติ

2.  นางสาวสมฤทัย  ปานเจริญ

3.  นางสาวศิริกมล    กันศิริ

4.  นางสาวศิริขวัญ  พรหมจำปา

5.  นางสาวภัชธีญา  บุญพล

กลุ่ม 3 มีดังนี้

1.  นางสาววรัญญา  ทองคงอ่วม

2.  นางสาววรางคณา   เลี้ยงตน

3.  นางสาวพัชรินทร์  คมขำ

4.  นางสาวธัญญา    มนต์ศิลป์

5.  นางสาวนรกมล   ใหม่ทอง

กลุ่ม 4 มีดังนี้

1.  นางสาวเสาวลักษณ์  ค้าของ

2.  นายศราวุธ  อยู่เกษม

3.  นางสาวอมรรัตน์    ชอบธรรมดี

4.  นางศรีสุดา    เจียะรัตน์

5.  นายอภิชาติ  ธิติพิยาภรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#ns655

หมายเลขบันทึก: 34014, เขียน: 13 Jun 2006 @ 16:29 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 05:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)